Pürin ile Pirimidin’in Karşılaştırması

📅 25 Aralık 2017|12 Mayıs 2023
Güncel
Pürin ile Pirimidin’in Karşılaştırması

Konu Özeti

Pürin grubu Adenin ve Guanin bazlarını içerirken primidin grubu ise sitozin, timin ve urasil bazlarını içerir.

Bu konuda
  • Pürin ve primidin grubunun halka sayılarını
  • bazların DNA veya RNA'dan hangilerinde bulunabildiğini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Nükleik asitlerin yapı birimlerine nükleotit adı verilir. Bir nükleotidin yapısında azotlu organik baz, beş karbonlu şeker ve fosfat bulunur. Nükleotitler yapılarındaki azotlu organik baza göre isimlendirilir. Örneğin yapısında adenin “azotlu organik bazı” bulunan nükleotite; “Adenin nükleotiti” denir. Azotlu organik bazlar yapılarına göre pürin ve pirimidin olmak üzere iki gruba ayrılır.

AMD ADP ve ATP oluışumu

Pürin

  • Pürin grubu bazlar çift halkalı olurlar.
  • Adenin (A) ve Guanin (G) olmak üzere iki çeşittir.
  • Adenin ve guanin bazları hem RNA hem de DNA’nın yapısında bulunur.
  • Adenin bazı ATP’nin yapı taşları içerisinde yer alır.

Pirimidin

  • Pirimidin grubu bazlar tek halkalı olurlar.
  • Sitozin (C), Timin (T) ve Urasil (U) bazlarını içerir.
  • Bu bazlardan sitozin, hem DNA hem de RNA’da bulunur. Buna karşılık Timin sadece DNA’da , Urasil ise sadece RNA’da yer alır.
rna ve dna karşılaştırması
Benzer İçerikler
RNA – DNA Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

RNA – DNA Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Prokaryot ile Ökaryot Hücre Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Prokaryot ile Ökaryot Hücre Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Omurgalı ve Omurgasız Canlılarda Sinir Sistemi Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Omurgalı ve Omurgasız Canlılarda Sinir Sistemi Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Virüs ile Bakteri Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Virüs ile Bakteri Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Mitoz ile Mayoz Bölünmenin Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Mitoz ile Mayoz Bölünmenin Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Fotosentez ile Kemosentez Karşılaştırması
Güncel
Biyoloji

Fotosentez ile Kemosentez Karşılaştırması

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo