Ribozom Nedir?

📅 30 Eylül 2017|12 Haziran 2024
Güncel
Ribozom Nedir?

Konu Özeti

Ribozom, hücre içerisinde protein sentezinin gerçekleştiği organellere ribozom denir.

Bu konuda
 • Nerelerde bulunduğunu
 • Görevlerini
 • Yapısı hakkında genel bilgileri
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Ribozomlar, zarsız yapıya sahip, tüm hücrelerde bulunan ve protein sentezinde hayati rol oynayan organellerdir. Bu küçük yapılar, hücrenin temel yapıtaşlarından biri olarak kabul edilir. İlginç bir şekilde, virüslerde ribozom bulunmaz, bu da onların kendi proteinlerini üretememelerinin nedenlerinden biridir.

Ribozomun Yapısı

Aktif Ribozomu oluşturan yapılar

Ribozomlar iki temel kısımdan oluşur: alt kısım küçük, üst kısım ise büyüktür. Bu iki kısım, ribozomun protein sentezi sırasında işlevsel olmasını sağlar. Yapısal olarak ribozomun yaklaşık %65’i ribozomal RNA (rRNA) ve geri kalan %35’lik kısmı ise ribozomal proteinlerden oluşur. Bu bileşenler, ribozomun protein üretimindeki rolünü destekler ve hücrenin ihtiyaçlarına göre şekillendirir.

Ribozomun Büyüklüğü Ne Kadardır?

Ribozomlar, mikroskobik boyutta olan organellerdir ve boyutları genellikle nanometre cinsinden ifade edilir. Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerdeki ribozomlar arasında boyut farklılıkları vardır:

 1. Prokaryotik Hücrelerdeki Ribozomlar: Prokaryotik hücrelerde bulunan ribozomlar genellikle daha küçüktür ve 70S ribozom olarak adlandırılır. “S” değeri, ribozomların svedberg birimi cinsinden sedimentasyon hızını ifade eder. Prokaryotik ribozomlar yaklaşık 20 nanometre (nm) çapındadır.
 2. Ökaryotik Hücrelerdeki Ribozomlar: Ökaryotik hücrelerde bulunan ribozomlar daha büyüktür ve 80S ribozom olarak adlandırılır. Bu ribozomlar yaklaşık 25-30 nanometre (nm) çapında olabilir.

Bu boyutlar, ribozomların hücre içindeki küçük yapılar olduğunu ve elektron mikroskopu kullanılarak görüntülenebileceğini gösterir. Ribozomların bu minik boyutu, onların hücre içinde verimli bir şekilde protein sentezi yapmalarını ve hücresel işlevleri desteklemelerini sağlar.

Ribozomun Görevi Nedir?

Ribozomların temel görevi protein sentezidir. Hücre içindeki ribozom sayısı, hücrenin protein üretim ihtiyacına göre değişebilir. Örneğin, protein açısından zengin hormonlar salgılayan hücrelerde ribozomlar oldukça fazladır. Ribozomlar ayrıca bir araya gelerek poliribozom (veya polysome) adı verilen yapıları oluşturabilirler. Bu yapılar, protein sentezini hızlandırmakta ve verimliliği artırmakta önemli bir role sahiptir.

Ribozomlar Nasıl Protein Sentezler?

Protein sentezi sırasında, ribozomlar mRNA (mesajcı RNA) molekülündeki kodları okuyarak amino asitleri bir araya getirir ve proteinleri oluşturur. Bu süreç, hücrenin büyümesi, onarımı ve çeşitli fonksiyonları için elzemdir.

📝 Protein Sentezleme Ders Notu

Ribozom Nerede Bulunur?

Ribozomlar, hücrenin protein üretim merkezleri olarak bilinir ve hücrenin çeşitli yerlerinde bulunurlar. Bu küçük yapılar, hem prokaryot hem de ökaryot hücrelerde mevcuttur ve hayatın temel süreçlerinden biri olan protein sentezinde kritik bir rol oynarlar.

 1. Sitoplazmada Serbest Ribozomlar: Ribozomların çoğu, hücrenin sitoplazmasında serbestçe bulunur. Bu serbest ribozomlar, özellikle hücrenin kendisi tarafından kullanılacak proteinleri sentezler. Sitoplazmada yüzen ribozomlar, hücrenin iç yapısına ve işleyişine doğrudan katkıda bulunan proteinler üretir.
 2. Endoplazmik Retikulum Üzerindeki Ribozomlar: Ribozomlar ayrıca endoplazmik retikulumun (ER) yüzeyinde yer alabilir. Bu ribozomlara bağlı olan ER’ye “granüllü” veya “pürüzlü” ER denir. Pürüzlü ER’deki ribozomlar, genellikle hücre dışına salınacak veya hücre zarı ve organellerde kullanılacak proteinleri sentezler. Bu proteinler, hücrenin dış ortamla etkileşimini ve hücre içi işlevlerini destekler.
 3. Çekirdek Zarı ve Diğer Organellerde: Bazı ribozomlar, çekirdek zarının üzerinde ve hatta bazı durumlarda mitokondri ve kloroplastlar gibi organellerin içinde de bulunabilir. Bu ribozomlar, özellikle bu organellerin işlevlerini destekleyen proteinleri üretir.
 4. Poliribozomlar (Polisomlar): Birden fazla ribozom, bir mRNA molekülüne bağlanarak poliribozom veya polisom adı verilen yapıları oluşturur. Bu yapılar, verimli bir şekilde pek çok protein molekülünün eş zamanlı olarak sentezlenmesine olanak tanır.

Ribozomun Özellikleri Nelerdir?

Ribozomun özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Zarsız bir yapıya sahip olan ribozom tüm hücrelerde bulunur.
 • Virüslerde ribozom bulunmaz.
 • İki kısımdan oluşmaktadır. Alt kısım küçük kısmı, üst kısmı büyük kısmıdır.
 • Sitoplazma içerisinde dağılmış halde ve ER (endoplazmik retikulum), çekirdek zarlarının üzerisinde, bitkilerde bulunan kloroplastın içerisinde ve son olarak mitokondri içerisinde bulunur.
 • Ribozom sayısı hücreden hücreye farklılık gösterebilir. Örneğin proteinsel açıdan zengin hormon salgılayan hücrelerde bolca bulunur.
 • Ribozomlar birleşerek Poliribozomu oluştururlar. Bu yapı protein sentezinde görevlidir ve protein sentezini hızlandırır.
 • Ribozomun yaklaşık %65 kadarı rRNA, geri kalan %35’lik bir kısmı ise ribozomal proteinlerden oluşur.

Ribozom Sentezi Nerede Gerçekleşir?

Ribozom sentezi protein sentezinden ayrı bir kavramdır. Ribozom sentezi, ökaryotik hücrelerde özellikle çekirdekte, çekirdekçik adı verilen bir bölgede gerçekleşir. Çekirdekçik, ribozomların birincil bileşenlerinin – ribozomal RNA (rRNA) ve ribozomal proteinlerin – sentezlendiği ve bir araya getirildiği yerdir. İşte bu sürecin aşamaları:

 1. rRNA Sentezi: Ribozomun RNA bileşeni olan rRNA, DNA’nın bir bölümünden transkripsiyon yoluyla sentezlenir. Bu süreç çekirdekçik içinde gerçekleşir ve rRNA’nın üretilmesini sağlar.
 2. Ribozomal Proteinlerin Üretimi: Ribozomal proteinler, sitoplazmada bulunan ribozomlar tarafından sentezlenir ve daha sonra çekirdekçiğe taşınır.
 3. Montaj: Çekirdekçik içinde rRNA ve ribozomal proteinler bir araya gelerek ribozom alt birimlerini oluşturur. Bu alt birimler, küçük ve büyük olmak üzere iki kısımdan oluşur.
 4. Taşıma: Oluşan ribozom alt birimleri, çekirdek zarı boyunca sitoplazmaya taşınır. Sitoplazmada, bu iki alt birim fonksiyonel bir ribozom oluşturmak üzere birleşir.

Bu süreç, ribozomların protein sentezi için gerekli olan yapısının ve fonksiyonunun temelini oluşturur. Ribozom sentezi, hücrenin protein üretim ihtiyaçlarına göre düzenlenir ve hücrenin yaşamsal faaliyetlerini destekler.

Benzer İçerikler
Sentrozom Nedir?
Biyoloji

Sentrozom Nedir?

İçeriğe Git>
Enzim Nedir?
BiyolojiKimya

Enzim Nedir?

İçeriğe Git>
Kloroplast Nedir?
Biyoloji

Kloroplast Nedir?

İçeriğe Git>
Mitokondri Nedir?
Biyoloji

Mitokondri Nedir?

İçeriğe Git>
Arkeler veya Arkebakteriler Nedir?
Biyoloji

Arkeler veya Arkebakteriler Nedir?

İçeriğe Git>
Fosforilasyon Nedir?
Biyoloji

Fosforilasyon Nedir?

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo