Arkeler veya Arkebakteriler Nedir?

📅 03 Ekim 2017|12 Haziran 2024
Güncel
Arkeler veya Arkebakteriler Nedir?

Konu Özeti

Arkeler (diğer bir adıyla arkebakteriler), yaşamsal faaliyetler yönünden ökaryotlara benzeyen ancak prokaryot olan, çok ekstrem koşullarda (çok tuzlu, çok sıcak, çok soğuk vb.) yaşayabilen canlılardır.

Bu konuda
  • Arkelerin nasıl bir canlı olduklarını
  • Ne tür arkeler olduğunu
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Arkeler, mikroskopik canlıların üç ana alanından birini oluşturan özgün mikroorganizmalardır. Bakterilerle birlikte prokaryotlar grubunu oluştururlar, yani hücre çekirdekleri veya diğer organelleri zarla çevrili değildir. Ancak, genetik ve metabolik özellikler açısından bakterilerden ve ökaryotlardan (bitki ve hayvan hücreleri gibi) oldukça farklıdırlar.

Arkeler, özellikle aşırı ortamlarda yaşayabilen canlılar olarak bilinir. Bu ortamlar, çok yüksek sıcaklıklar, asitli veya tuzlu ortamlar gibi ekstrem koşulları içerebilir. Örneğin, bazı arkeler sıcak kaynaklarda veya okyanusların derinliklerindeki hidrotermal bacalarda yaşayabilir. Bununla birlikte, arkeler aynı zamanda daha ılımlı ortamlarda da bulunabilir ve ekolojik açıdan önemli roller oynarlar.

Arke Çeşitleri Nelerdir?

Arke sınıflandırması, bu organizmaların çeşitli ortamlara olan adaptasyonlarına ve genetik özelliklerine göre yapılır. Arkeler yaşadıkları çevresel koşullara bağlı olarak metanojenler, halofiller, aşırı termofiller ve soğuk sevenler olmak üzere dört grupta incelenebilir.

  1. Metanojenler (metanojenik arkeler): CO2’ yi hidrojen ile birleştirip bataklık gazı da denilen metan (CH4) gazını oluştururlar ve böylece enerji elde ederler.
  2. Halofiller (aşırı tuzcullar): Çok tuzlu alanlarda yaşayan arkelerdir.
  3. Aşırı termofiller: Volkan ağızları gibi sıcak ortamlarda yaşarlar. Bu grubun üyeleri için en uygun sıcaklıklar 60–80 C arasıdır.
  4. Soğuk sevenler (pisiklorofilik arkeler):  Genellikle 5C ‘nin altındaki sıcaklıklarda yaşarlar. Hemen hemen suyun donma noktasındaki koşullara direnç gösterirler.

Arke sınıflandırmasında, geleneksel olarak kullanılan morfolojik özelliklerin yanı sıra genetik analizler ve moleküler teknikler de büyük önem taşımaktadır. Bu teknikler, arke türlerinin daha ayrıntılı bir şekilde tanımlanmasını ve ekolojik önemlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.

Arkelerin Özellikleri Nelerdir?

Arkeler, mikrobiyolojideki en ilginç ve özgün canlı gruplarından biridir. Bu mikroorganizmaların çeşitli benzersiz özellikleri onları diğer yaşam formlarından ayırır:

  1. Aşırı Ortamlarda Yaşayabilirler: Arkeler, genellikle ekstrem ortamlarda bulunurlar. Bu, yüksek sıcaklık, aşırı tuzluluk veya asitlilik gibi zorlu koşullar olabilir. Bazı arkeler, hidrotermal bacalarda veya buzullarda yaşayabilir.
  2. Benzersiz Hücre Yapıları: Arkelerin hücre duvarları ve hücre zarları, bakteri ve ökaryot hücrelerden farklı kimyasal yapılar içerir. Örneğin, hücre zarlarında bulunan lipitler benzersizdir ve bazı durumlarda çift katman yerine tek bir katman şeklinde düzenlenir.
  3. Metabolizma Çeşitliliği: Arkeler, metan üretimi, tuzlu ortamlarda yaşama veya aşırı sıcaklıkta proteinlerini koruma gibi özelleşmiş metabolik yollar geliştirmişlerdir.
  4. Genetik Yapıları: Genetik olarak hem bakterilere hem de ökaryotlara bazı benzerlikler gösterirler. Örneğin, DNA paketleme, replikasyon ve gen ifadesi mekanizmaları ökaryotlara benzerlikler taşır.

Arkeler Prokaryot mu Ökaryot mu?

Arkeler, hücre yapılarına göre prokaryot olarak sınıflandırılır. Prokaryotlar, hücre çekirdeklerinin olmadığı, DNA’nın hücre sitoplazmasında serbestçe bulunduğu organizmalardır. Bu bakımdan, arkeler ve bakteriler benzerdir; her ikisi de hücre çekirdeği olmayan, yani zarla çevrili bir çekirdeğe sahip olmayan organizmalardır.

Ancak, arkelerin DNA paketlenmesi, replikasyon ve protein sentezi gibi bazı biyolojik süreçler açısından ökaryotlara (zarla çevrili çekirdeği olan hücreler) benzerlikleri vardır. Bu özellikler, arkelerin evrimsel olarak hem bakterilere hem de ökaryotlara ayrı ayrı yakınlıklarını gösterir ve onları biyolojik olarak oldukça ilgi çekici bir grup yapar.

Bu Terimin Geçtiği İçeriklerimiz
Terim: Arkeler veya Arkebakteriler Nedir?
Benzer İçerikler
Sentrozom Nedir?
Biyoloji

Sentrozom Nedir?

İçeriğe Git>
Fagositoz Nedir?
Biyoloji

Fagositoz Nedir?

İçeriğe Git>
Kloroplast Nedir?
Biyoloji

Kloroplast Nedir?

İçeriğe Git>
Ribozom Nedir?
Biyoloji

Ribozom Nedir?

İçeriğe Git>
Enzim Nedir?
BiyolojiKimya

Enzim Nedir?

İçeriğe Git>
Fosforilasyon Nedir?
Biyoloji

Fosforilasyon Nedir?

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo