Elementary

İngilizcede A1 seviyesi olarak geçen temel düzey ingilizceye elementary denir.
İngilizce1. Ünite
Elementary
Bu ünitede
  • To be
  • Nouns
  • Sentence Structure
  • Name
öğreneceksiniz.

Elementary Ders Notları

Am/is/are – To be

Am/is/are – To be

İngilizcede etrafımızdaki nesneleri nitelerken veya insanların özelliklerini anlatırken bir yükleme ihtiyaç duyarız ve bu yüklem de ''to

Ders Notuna git →

Sentence Structure (cümle yapısı)

Bir cümle kurarken bunu bir düzen içinde yaparız ve cümlenin öznesini, nesnesini, yüklemini vb. belli sıralarla yazarız. İngilizcede cüml

Ders Notuna git →

Personal pronouns, name and nationality (zamirler, isim ve uyruk)

Personal pronouns, name and nationality (zamirler, isim ve uyruk)

Bu yazımızda cümlenin temel taşları olan şahıs zamirlerini ve isimleri göreceğiz. Bunların yanında ülkelerin dilleri ve orada yaşayan ins

Ders Notuna git →

Nouns (İsimler)

Nouns (İsimler)

İsimleri (noun) 3 sınıfta inceleriz; singular and plural (tekil - çoğul), proper and common (özel ve genel isim), countable and uncountab

Ders Notuna git →

Giving personal information (kişisel bilgileri sorma)

Giving personal information (kişisel bilgileri sorma)

İnsanlarla iletişim kurarken başlangıç cümlelerimiz genellikle benzer cümleler olur. Bu cümleler genellikle kişisel bilgileri öğrenmeye y

Ders Notuna git →

Yorumlar