Present Perfect Tense

📅 21 Temmuz 2016|16 Haziran 2022
Present Perfect Tense

Konu Özeti

Present Perfect Tense, geçmişte başlayan ve hala devam eden bir eylemi anlatmada kullanılır.

Bu konuda
 • Present Perfect Tense'in hangi durumlarda kullanıldığını
 • Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerindeki yapısını
 • Simple Past Tense'le olan farkını
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

“Present Perfect Tense” genel olarak deneyimlerimizi anlatmak için kullanırız. Ayrıca aşağıdaki durumlar için de kullanılır:

1) Geçmişte başlamış ve hala devam eden durumları veya eylemleri anlatırken kullanılır.

 • I have lived in Istanbul since 2013. (2013’den beri İstanbul’da yaşıyorum)
 • They haven’t lived here for years. (4 yıl boyunca burada yaşamamışlar)
 • We have had the same car for ten years. (10 yıl boyunca aynı arabaya sahibiz)
 • He has worked in New York for a long time.

2) İçinde bulunulan süreçte bir aktivitenin kaç kere tekrar ettiğini bahsederken kullanılır.

 • She has been to the cinema twice this week. (*hafta hala devam ediyor, bitmedi. Hafta boyunca filme 1 kere daha gidebilir.)
 • we‘ve had 5 exams this semester. (Dönem hala bitmemiş. Daha fazla sınav olabilirler.)
 • We haven’t seen her today.

3) Geçmişte gerçekleşen ancak ne zaman gerçekleştiği bilinmeyen eylemler için kullanılır.

 • I have seen that movie twenty times
 • We have visited Portugal several times.
 • We have eaten at that restaurant many times.

4) “just” kelimesiyle birlikte çok yakın geçmişte bitmiş/tamamlanmış eylemler için kullanılır.

 • I have just finished my work.

5) “yet” kelimesiyle birlikte tamamlanması beklenen eylemler için kullanılır.

 • James has not finished his homework yet.

6) Eylemin önemine vurgu yapılmak istenilen veya eylemin ne zaman gerçekleştiğinin bilinmediği durumlarda (eylemin ne zaman yapıldığının önemsiz olduğunu bildiren cümlelerdir) kullanılır.

 • Someone has eaten my soup
 • She‘s studied Japanese, Russian, and English.

“Present Perfect Tense” Cümle Yapısı

“Present Perfect Tense” de yardımcı fiil “have” kelimesidir. Yardımcı fiil “he/she/it” öznelerinde “has” kelimesine dönüşür. Yardımcı fiilden sonra fiilin 3. hali gelir.

Olumlu Cümle: Subject (özne) + have + past pariciple => She has visited.

Olumsuz Cümle: Subject (özne) + have + not + past pariciple => She has not visited.

Soru Cümlesi: Have + subject (özne) + past pariciple => Has she visited.

AffirmativeNegativeInterrogative
I have walkedI haven’t walkedHave I walked?
You have walkedYou haven’t walkedHave you walked?
He, she, it has walkedHe, she, it hasn’t walkedHas he, she, it walked?
We have walkedWe haven’t walkedHave we walked?
You have walkedYou haven’t walkedHave you walked?
They have walkedThey haven’t walkedHave they walked?

Present Perfect ile Past Simple arasındaki Temel Fark

Present perfect ile past simple arasındaki temel fark: Present perfect cümleye “eylemin hala devam ediyor olduğu, bitmediği” anlamı katarken past simple eylemin “bittiği” anlamını katar. Bu yüzden simple past ile kurulan cümlelerde cümlenin sonunda eylemin ne zaman gerçekleştiği genellikle belirtilir (last night, in 1989, yesterday…).

Örneğin “She has lived in Lyon” cümlesini okurken “bahsedilen kişinin hala Lyon’da yaşamaya devam ettiğini” anlarız. Benzer bir cümleyi simple past da kurmaya çalışırsak “she lived in Lyon in 1989″; “1989 yılında Lyon da yaşadı”. Simple past “Hala yaşıyor mu?” sorusuna bir cevap veremez.

“She has been to the cinema twice this week” cümlesi okuyucuya haftanın daha bitmediğini, hala sinemaya gidebilme ihtimali olduğunu bildirir. Ancak bu cümleyi simple past ile kurmaya çalışırsak; okuyucu sürecin bittiğini düşünür. Bu yüzden içinde bulunduğumuz süreç hala devam ediyorsa present perfect kullanmalıyız.

Bu durumu soru sorarken de gözlemleriz.

 • What did you do at school today? => Okul gününün bitmiş olduğunu anlarız.
 • What have you done at school today? => Okul gününün hala devam ediyor olduğunu anlarız.
Benzer İçerikler
Simple Past Tense
Güncel
İngilizce

Simple Past Tense

İçeriğe Git>
Simple Present Tense
Güncel
İngilizce

Simple Present Tense

İçeriğe Git>
Past Continuous Tense
Güncel
İngilizce

Past Continuous Tense

İçeriğe Git>
Present Continuous Tense
Güncel
İngilizce

Present Continuous Tense

İçeriğe Git>
Future Tense (Gelecek Zaman)
Güncel
İngilizce

Future Tense (Gelecek Zaman)

İçeriğe Git>
Sentence Structure (Cümle Yapısı)
Güncel
İngilizce

Sentence Structure (Cümle Yapısı)

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo