Sentence Structure (Cümle Yapısı)

📅 20 Şubat 2016|20 Nisan 2022
Sentence Structure (Cümle Yapısı)

Konu Özeti

Bir cümle kurarken bunu bir düzen içinde yaparız ve cümlenin öznesini, nesnesini, yüklemini vb. belli sıralarla yazarız. İngilizcede cümlelerin nasıl kurulduğunu bu yazımızda göreceğiz.

Bu konuda
 • 3 ana cümle yapısını görüp bunlara göre nasıl cümle kurulduklarını
öğreneceksiniz.

Sentence structure (cümle yapısı) konusunu 3 bölümde inceleyebiliriz:

 • Simple Sentences (Basit cümle)
 • Compound Sentences (Birleşik cümle)
 • Complex Sentences (Karmaşık cümle)
Sentence Structure

Simple Sentences

Genellikle özne ve fiil içeren cümlelerdir; nesne ve dolaylı tümleçte içerebilirler. Türkçedeki basit cümleler gibidirler.

Reklam

 • I am going to cinema. (Sinemaya gidiyorum.)
 • I will come tomorrow. (Yarın geleceğim.)
 • I wrote a book. (Kitap yazdım.)

Compound Sentences

İki ya da daha fazla cümlelerin bağlaçlarla (and, but, because, or, then…) birbirine bağlanmış şekline denir.

 • I will go home and i will do my homework. (Eve gideceğim ve ödevimi yapacağım.)
 • I didn’t do my homework because my friends came. (Ödevimi yapmadım çünkü arkadaşlarım geldi)
 • I went there but i couldn’t find him. (Oraya gittim fakat onu bulamadım.)
 • You can go to swim or you can stay here with me. (Yüzmeye gidebilirsin ya da benimle burada kalabilirsin.)

Complex Sentences

Bir ana cümle ve bir ya da daha çok yan cümle içeren cümlelerdir. Yan cümleler genellikle tek başlarına bir anlam ifade etmezler.

3 şekilde ayırabiliriz:

Noun Clauses (isim cümlecikleri)

Bir ana cümlede özne veya nesne görevi yaparlar.

 • I will buy a PC.(Basit cümle)(Bilgisayar alacağım.)
  I will buy what I want.(Ne istiyorsam onu alacağım.)
  Oradaki what ismin yerini tutmuştur ve yanındaki cümleyi yan cümle haline getirmiştir.
 • You can’t know what it is to be old.(Yaşlı olmak nedir bilemezsin.)
 • I don’t know who did this. (Bunu kimin yaptığını bilmiyorum.)

Adjective Clauses (sıfat cümlecikleri)

Ana cümle içinde bir sıfatın yerini tutarak yan cümle oluştururlar.

Reklam

 • The pc which is red.(Kırmızı olan bilgisayar.)
 • The boy whom you met last day.(Geçen gün tanıştığın çocuk.)
 • The man whose wife is speaking now.(Eşi şu anda konuşan adam.)

Adverb Clauses (zarf cümlecikleri)

Zarflar işin neden, nerede, ne zaman, amacını, şartını vb. şeyleri bildirirler. Bunları bildirirken yan cümlelerde oluşur.

 • I was speaking while you were reading.(Sen okurken ben konuşuyordum.)
  İşin dolaylıda olsa ne zaman yapıldığını bildirmiş.
 • I went to home because I was too tired.(Eve gittim çünkü çok yorgundum.)
  İşin neden yapıldığını bildirmiş.
 • I love cats so I bought a cat.(Kedileri seviyorum bu yüzden kedi satın aldım.)
  Amaç bildirmiş.
 • If you come here, you can see me.(Buraya gelirsen beni görebilirsin)
  Şartını bildirmiş.
Benzer İçerikler
Simple Past Tense
Güncel
İngilizce

Simple Past Tense

İçeriğe Git>
Present Perfect Tense
Güncel
İngilizce

Present Perfect Tense

İçeriğe Git>
Future Tense (Gelecek Zaman)
Güncel
İngilizce

Future Tense (Gelecek Zaman)

İçeriğe Git>
Simple Present Tense
Güncel
İngilizce

Simple Present Tense

İçeriğe Git>
Present Continuous Tense
Güncel
İngilizce

Present Continuous Tense

İçeriğe Git>
Past Continuous Tense
Güncel
İngilizce

Past Continuous Tense

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo