Simple Present Tense

📅 08 Temmuz 2016|16 Haziran 2022
Simple Present Tense

Konu Özeti

Simple Present Tense; Türkçe'deki geniş zamandır ve genellikle alışkanlıklardan bahsederken veya genel bir yargı bildirirken kullanılır.

Bu konuda
 • Simple Present Tense'in hangi durumlarda kullanıldığını
 • Eklerin hangi durumda nasıl kullanılacağını
 • Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerindeki yapısını
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Simple Present Tense; Türkçe’deki geniş zamandır.

Simple present tense ile birlikte “sometimes, often. always ve never” gibi sıklık bildiren zarflar kullanılır.

 • I sometimes go to the cinema.
 • She never plays football.

Simple Present Tense cümle yapıları

Simple Present Tense’de yardımcı fiil “do”

AffirmativeNegativeInterrogative
I thinkI do not thinkDo I think?
You thinkYou do not thinkDo you think?
He thinksHe does not thinkDoes he think?
She thinksShe does not thinkDoes she think?
It thinksIt does not thinkDoes it think?
We thinkWe do not thinkDo we think?
They thinkThey do not thinkDo they think?

Olumlu Cümleler

Simple present tense’de “he, she, it” gibi üçüncü tekil şahıslarla kurulan olumlu cümlelerde (fiilin uygunluğuna göre) fiilin sonuna -s-es veya -ies eklerinden birisini alır.

I / you / we / they gibi öznelerde ise fiil normal haliyle yazılır.

I/you/we/they think. He/she/it thinks.

Olumsuz Cümleler

Present Simple Tense ile kurulan olumsuz cümlelerde olumsuzluk eki yardımcı fiile gelir. 3. tekil şahıslarla kurulan cümlelerdeki “-s” takısını da yine yardımcı fiil üstlenir. Böylece;

 • I/you/we/they don’t think.
 • He/she/it doesn’t think.

şeklinde olumsuzluk anlamı katılır.

Soru Cümleleri

Present Tense’de cümleye soru anlamı katmak için “do veya does” kullanırız. Örneğin:

 • You speak English => Do you speak English?
 • He speaks French => Does he speak French?

NOT: Aynı zamanda “do veya does” ile soru sorarken “where, what ve why” gibi soru kelimelerini de kullanabiliriz. Ancak who ile soru sorarken “do veya does” kullanmayız.

 • Who lives in London?
 • Who plays football at the weekend?
 • Who works at Liverpool City Hospital?

-s, -es veya -ies eklerinin kullanımı

3. tekil sahışların özne olduğu cümlelerde fiiller genellikle s takası alır;

 • he wants, she needs, he gives, she thinks.

Eğer fiil “y” harfi ile bitiyorsa “s” takısı fiile “ies” olarak eklenir;

 • fly –> flies, cry –> cries

! İstisna: Eğer “y” harfinden önce sesli bir harf varsa “s” takısı olduğu gibi eklenir;

 • play –> plays, pray –> prays

Eğer fiilin sonu “-ss, -x, -sh, -ch” eklerinden birisi ile bitiyorsa “s” takısı “es” olarak eklenir;

 • he passes, she catches, he fixes, it pushes

Negatif veya soru cümlelerinde s takısı do yardımcı fiiline eklenir;

 • Doeshe want strawberry? He doesnot want vanilla.

Simple Present Tense’in kullanıldığı durumlar

Simple present tense’i aşağıdaki durumlar için kullanırız:

 • Alışkanlıkları, genel doğruları, tekrar eden eylemleri, duyguları, istekleri ve değişmeyen durumları aktarmak için:
  • I smoke. (alışkanlık)
  • He drinks tea at breakfast. (alışkanlık)
  • We catch the bus every morning. (tekrar eden durum)
  • They drive to Monaco every summer. (tekrar eden durum)
  • The Earth revolves around the Sun. (genel doğru)
  • I work in Istanbul. (değişmeyen durum)
 • Yön tariflerinde ve talimat verirken;
  • You walk for 400 meters.
  • You turn left.
 • Yakın gelecekteki veya planlanmış etkinlikleri açıklarken;
  • Your exam starts at 09.00
  • His mother arrives tomorrow.
  • The train leaves tonight at 6 PM.
 • Bazı “conjunctions (after, when, before, as soon as, until vs)” bağlaçlardan sonra kullanılır.
Bu yazıda bulunan terimler ayrıca anlatılmamıştır. Bu yazıdaki bir terimin ayrıca anlatılmasını istiyorsanız aşağıdaki yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz.
Benzer İçerikler
Simple Past Tense
İngilizce

Simple Past Tense

İçeriğe Git>
Present Perfect Tense
İngilizce

Present Perfect Tense

İçeriğe Git>
Present Continuous Tense
İngilizce

Present Continuous Tense

İçeriğe Git>
Past Continuous Tense
İngilizce

Past Continuous Tense

İçeriğe Git>
Future Tense (Gelecek Zaman)
İngilizce

Future Tense (Gelecek Zaman)

İçeriğe Git>
Sentence Structure (Cümle Yapısı)
İngilizce

Sentence Structure (Cümle Yapısı)

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo