Future Tense (Gelecek Zaman)

📅 17 Temmuz 2016|16 Haziran 2022
Future Tense (Gelecek Zaman)

Konu Özeti

Future Tense, Türkçe'deki gelecek zamana eş değerdir. Genellikle gelecekte yapılması planlanan durumlar veya tahminler için kullanılır.

Bu konuda
 • Future Tense'in hangi durumlarda kullanıldığını
 • Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerindeki yapısını
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

İngilizce’de gelecek zaman anlamı “be going to, will” ve “shall” yardımcı fiilleriyle cümleye katılır. Ancak “shall” yardımcı fiilinin günümüzde kullanımı giderek azalmaktadır.

Future Time Kullanım Alanları

Will

1) Gelecekle ilgili tahminde bulunurken kullanılır. Örneğin “yarın hava yağmurlu olacak” cümlesi İngilizce’de “It will rain tomorrow” şeklinde kurulur.

 • The sun will shine tomorrow.

2) Gönüllülük durumda veya konuşma anında karar verilen eylemler için kullanılır.

 • This chair is too heavy for you to carry alone. I will help you. (Bu sandalye yalnız taşımak için çok ağır. Sana yardım edeyim.)
 • I’ll pay for the tickets by credit card. (Biletlerin parasını kredi kartıyla ödeyeceğim.)

3) Emir verilirken kullanılır.

 • You will do exactly as I say. (Tam olarak dediğimi yapacaksın)

4) Karşı tarafa söz verilirken kullanılır.

 • I will call you when I arrive. (Varınca seni ararım.)
 • I won’t tell anyone your secret. (Sırrını kimseye anlatmam.)
 • Don’t worry, I‘ll be careful. (Endişe etme. Dikkatli olurum.)

Be going to

1) Gelecekle ilgili planlanan her türlü eylem için kullanılır.

 • We are going to sing at the party. (Partide şarkı söyleyeceğiz).
 • Michelle is going to begin medical school next year. (Michelle önümüzdeki sene medikal okuluna başlayacak.)
 • Who are you going to invite to the party? (Partiye kimi davet edeceksin?)

2) Gelecekle ilgili tahminde bulunurken kullanılır. “Will” kullanımının birinci maddesiyle aynıdır.

 • The sun is going to shine tomorrow.

Shall

1) Modern İngilizce’de “shall” yerine “will” kullanılır. Ancak yine de (öneride bulunurken veya tavsiye isterken) “I” ve “we” özneleriyle “shall” yardımcı fiili kullanılabilir.

 • Shall I open the window?
 • Shall we go to the cinema tonight?

Not: Gelecek zamanda bir şeyi ifade etmek için birden fazla yol olabilir. Bu yüzden çeviri yaparken birden fazla anlam çıkabilir.

Simple Present’ın Gelecek Zamanda Kullanılması

“when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless…” gibi zaman bağlaçlarıyla kurulan cümlelerde “future tense” yerine “simple present tense” kullanılır.

 • When you will arrive tonight, we will go out for dinner. Not Correct
 • When you arrive tonight, we will go out for dinner. Correct

Future Tense’de Yapılar

Will

Olumlu Cümle:Subject (Özne) + will + Verb

 • I/You/We/They will go. He/She/It will go.

Olumsuz Cümle: Subject (Özne) + will + not + Verb

 • I/You/We/They will not go. He/She/It won’t go.

Soru Cümlesi: Will + Subject (Özne) + Verb

 • Will I/You/We/They/He/She/It go?

Kısaltma: “Will => ‘ll” şeklinde “Will not => won’t” şeklinde kısaltılır.

 • I will = I’ll / We will = we’ll / She will = she’ll
 • Will not = won’t
AffirmativeNegativeInterrogativeInterrogative Negative
I will seeI won’t seeWill I see?Won’t I see?
*I shall see*Shall I see?
You will seeYou won’t seeWill you see?Won’t you see?
He will seeHe won’t seeWill he see?Won’t he see?
We will seeWe won’t seeWill we see?Won’t we see?
*We shall see*Shall we see?
They will seeThey won’t seeWill they see?Won’t they see?

Be Going To

Olumlu Cümle:Subject (Özne) + be going to+ Verb

 • I am going to go. He/She/It is going to go.

Olumsuz Cümle: Subject (Özne) + be not going to + Verb

 • I am not going to go. He/She/It isn’t going to go

Soru Cümlesi: Be + Subject (Özne) + Going to + Verb

 • Am I going to go? Is he/she/ıt going to go?

Özel Durumlar

A) Using “be about to”

Yakın gelecekte (5 dakika içinde gibi)  gerçekleşecek bir eylemi anlatmak için “be about to do + something” kalıbı kullanılır.

 • Shhh… The movie is about to begin.
 • Teo’s bags packed. He is wearing his shoes. He is about to leave at home.
Benzer İçerikler
Present Continuous Tense
Güncel
İngilizce

Present Continuous Tense

İçeriğe Git>
Past Continuous Tense
Güncel
İngilizce

Past Continuous Tense

İçeriğe Git>
The Infinitive
Güncel
İngilizce

The Infinitive

İçeriğe Git>
Simple Past Tense
Güncel
İngilizce

Simple Past Tense

İçeriğe Git>
Present Perfect Tense
Güncel
İngilizce

Present Perfect Tense

İçeriğe Git>
Simple Present Tense
Güncel
İngilizce

Simple Present Tense

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo