Simple Past Tense

📅 12 Temmuz 2016|16 Haziran 2022
Simple Past Tense

Konu Özeti

"Simple Past Tense" geçmişte gerçekleşen tamamlanmış eylemler için kullanılır. Eylemin uzunluğu önemli değildir. Eylem uzun zaman önce veya az önce gerçekleşmiş olabilir.

Bu konuda
 • Simple Past Tense'in hangi durumlarda kullanıldığını
 • Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerindeki yapısını
 • İki geçmiş zaman çekimli cümleyi birleştirmeyi
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Simple past tense ile kurulan örnek cümleler:

 • John Cabot sailed to America in 1498. (John Cabot, 1948 yılında tekne turuna çıktı.)
 • My father died last year. (Babam geçen yıl öldü.)
 • He lived in Fiji in 1976. (O, 1976 yılında Fiji’de yaşadı.)

Simple Past Tense Cümle Yapısı

Simple Past Tense’de fiilin 2. hali kullanılır. Örneğin “call => called, run => run, buy => bought, do => did, be => was,were” (2. hallerle ilgili daha detaylı bilgi için https://www.englishpage.com/irregularverbs/irregularverbs.html adresine uğrayın).

Olumlu Cümle Yapısı: “Subject (özne) + Verb + ed”

 • I skipped.
 • She bought a dress from the store.
 • You called Debbie.

Olumsuz Cümle Yapısı: “Subject (özne) + did not + Verb (to kullanılmayacak)

 • They didn’t to go. (Yanlış)
 • They didn’t go. (Doğru)
 • She didn’t buy a dress from the store.
 • You didn’t call Debbie.

Soru Cümlesi Yapısı: “Did + subject (özne) + Verb (to kullanılmayacak)

 • Did you call Debbie?
 • Did they go?
 • Did she buy a dress from the store?

Aşağıdaki görsellerde iki farklı fiilin çekimlenmesini görebilirsiniz.

AffirmativeNegativeInterrogative
I walkedIdidn’t walkDid I walk?
You walkedYou didn’t walkDid you walk?
He walkedHe didn’t walkDid he walk?
We walkedWe didn’t walkDid we walk?
They walkedThey didn’t walkDid they walk?
PositiveNegativeQuestion
I wasI was notWas I?
You wereYou were notWere you?
He wasHe wasn’tWas he?
She wasShe wasn’tWas she?
It wasIt wasn’tWas it?
We wereWe weren’tWere we?
They wereThey weren’tWere they?

UYARI: Olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiil olarak “do” kullanıldığına dikkat edin:

 • We didn’t do our exercises this morning.
 • Did you do much climbing in Switzerland?

Simple Past Tense’de zamanı ve sıklığı belirtmek

Simple past tense de eylemin ne zaman yapıldığını, ne sıklıkla yapıldığını aşağıdaki zaman ifadeleriyle yapabiliriz.

Sıklık ifadeleri: Eylemin ne kadar sıklıkla yapıldığını belirtir. Bu kelimeler “often, sometimes, always” gibi kelimelerdir.

 • I sometimes walked home at lunchtime.
 • I often brought my lunch to school.

Belirli bir zaman önce: Bu zarfların işaret ettikleri belirli bir tarih ya da zaman vardır. Bu zarflar “last week (geçen hafta), when I was a child (çocukluğumda), yesterday (dün), six weeks ago (6 ay önce)” gibi kelimelerden oluşur.

 • We saw a good film last week.
 • Yesterday, I arrived in Geneva.
 • She finished her work at seven o’clock.
 • I went to the theatre last night.

Belgisiz zaman zarfları: Bu zarfların işaret ettikleri belirli bir tarih ya da zaman yoktur. Bu kelimeler şunlardır; “the other day, ages ago, a long time ago”.

 • People lived in caves a long time ago.

Simple Past Tense’in Kullanıldığı Durumlar

1) Geçmişte bitmiş eylemler için: Geçmişte başlamış ve bitmiş eylemler için “simple past tense” kullanırız.

 • I saw a movie yesterday.
 • I didn’t see a play yesterday.
 • Last year, I traveled to Japan.
 • Did you have dinner last night?
 • She washed her car.
 • We saw a good film last week.

2) Biten eylemler serisini anlatırken: Geçmişte gerçekleşen eylemler serisini “simple past tense” kullanarak ifade ederiz.

 • I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim.
 • We arrived from the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00. (Saat 8 de hava limanından geldik,  9 da otele girişimizi yaptık ve 10 da diğerleriyle buluştuk.)
 • Did you add flour, pour in the milk, and then add the eggs?

3) Geçmişte yapılan uzun süreli fakat bitmiş eylemler için “simple past tense” kullanabiliriz. Genellikle bu tarz kullanımlarda eylemin yanında “for two hours, all day, all week, for five years” gibi eylemin uzunluğunu bildiren zarflar kullanırız.

 • I lived in Brazil for two years.
 • Shauna studied Japanese for five years.
 • They sat at the beach all day.
 • They did not stay at the party the entire time.
 • We talked on the phone for thirty minutes.

4) Geçmişteki alışkanlıklarımızı, sürekli yaptığımız eylemleri aktarırken “simple past tense” kullanabiliriz”. (bu kullanım şekli “used to” kullanımı ile aynı anlamı sağlayabilir). Genellikle “always, often, usually, never, when I was a child, when I was younger” gibi zaman zarflarıyla kullanılır.

 • I studied French when I was a child. (I used to study French when I was a child) 
 • He played the violin. (I used to play the violin)
 • He didn’t play the piano.
 • Did you play a musical instrument when you were a kid?

5) Geçmiş genellemeler ve gerçekler: Geçmişte doğru olan genellemeler ve gerçekler için “simple past tense” kullanılır. (bu kullanım şekli de “used to” kullanımı ile aynı anlamı sağlayabilir)

 • She was shy as a child, but now she is very outgoing.
 • He didn’t like tomatoes before.
 • Did you live in Texas when you were a kid?

“When” bağlacını ile kullanımı

“When” bağlacı, 2 cümleyi birleştirmeye yarayan, kullanımı çok yaygın, bir bağlaçtır. “When” bağlacının cümlenin başında veya sonunda yazılması önemli değildir. Örneğin şu iki cümle “when” bağlacıyla oluşturulmuştur:

 • When I paid her one dollar, she answered my question.
 • She answered my question when I paid her one dollar.

When bağlacından sonraki ilk eylem her zaman “simple past tense” ile yazılır.

Bu yazıda bulunan terimler ayrıca anlatılmamıştır. Bu yazıdaki bir terimin ayrıca anlatılmasını istiyorsanız aşağıdaki yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz.
Benzer İçerikler
Present Perfect Tense
İngilizce

Present Perfect Tense

İçeriğe Git>
Simple Present Tense
İngilizce

Simple Present Tense

İçeriğe Git>
Past Continuous Tense
İngilizce

Past Continuous Tense

İçeriğe Git>
Future Tense (Gelecek Zaman)
İngilizce

Future Tense (Gelecek Zaman)

İçeriğe Git>
Present Continuous Tense
İngilizce

Present Continuous Tense

İçeriğe Git>
Nouns (İsimler)
İngilizce

Nouns (İsimler)

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo