11 Ana Gramer Kuralı

📅 03 Mart 2016|15 Mart 2022
11 Ana Gramer Kuralı

Konu Özeti

İngilizce'yi mükemmel konuşamayabiliriz. Ancak İngilizce'de yapılan basit hataları yapmazsak çok daha kolay anlaşılabilir olduğunu fark etmekteyiz. İngilizce'nin temelinde yer alan 11 gramer kuralını sizler için derledik.

Bu konuda
 • İngilizce'deki basit noktalama işaretleri kullanımını
 • Hangi durumda hangi zamanı kullanmamız gerektiğini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Bu 11 kural sayesinde kelime seçiminde, dil ve noktalama işaretleri kullanımında daha başarılı olabilirsiniz.

Cümle Yapısına Dikkat Edin

İngilizce’de cümleye özne ile başlanır. Cümlenin fiili özneden sonra gelir. Şayet nesne varsa, nesne de fiil den sonra gelir yani sıralama şu şekildedir;

Subject (Özne) + Verb (fiil) + Object (nesne) (Bu kural İngilizcenin temelidir.)

Aşağıda örnekleri görebilirsiniz :

 • Mary walked the dog.
 • The dog liked Mary.
 • I did not like the dog.

Bağlaçları Kullanın

11 Ana Gramer Kuralı

Bazen iki farklı cümleyi birleştirmemiz gerekir ve bunları bağlaçlarla yaparız. Buradaki sıralama şu şekildedir;

S + V + O + Bağlaç + S + V + O

Cümleleri birleştirmek için kullanabileceğimiz bağlaçlar şunlardır;

 • For
 • And
 • Nor
 • But
 • Or
 • Yet
 • So

(Detaylı konu anlatımı: Bağlaç kullanımı – Tahmini yayınlanma tarihi: 15 Mart 2015)

Bağlaç Kullanırken Virgül Kullanımı Unutmayın

İki farklı, birbirinden bağımsız cümleler birleştirilirken aşağıdaki gibi bağlaçlardan önce virgül kullanılır.

 • I do not walk Mary’s dog, nor do I wash him. (Mary’nin köpeğini gezdirmedim de yıkamadım da.)
 • Mary fed her dog, and I drank tea. (Mary köpeğini besledi ve ben çay içtim.)
 • Mary feeds and walks her dog every day, but the dog is still hyperactive. (Mary köpeğini her gün besler ve yürüyüşe çıkarır ancak köpeği hala hiperaktif.)

Seri Virgüller 

Belki de en çok karıştırılan kuraldır. Kimileri nasıl kullanacağını bilmediği için seri virgülleri tamamen cümleden atarlar.

Virgülün kullanımı Türkçe’deki gibi basittir; aynı türden şeyleri sıralarken aralarına virgül koy.

 • I have dog, cat, and bird.

Yukarıdaki cümlede “seri virgül” cat kelimesinden sonra gelmektedir. Yukarıdaki cümle her bir kelime için tek bir bölümden oluştuğu için kolaydır. Şimdi biraz zorlayalım.

 • I have dog and cat, bird, hamster, and turtle and fish.

Yukarıdaki örnekte seri virgül yine bulunmakta ancak son “and” bağlacından önce kullanılmamıştır. Onun yerine kulağa hoş gelen başka bir “and” bağlacından önce kullanılmıştır. Buradaki önemli nokta virgüller arasındaki parçalarda anlam bütünlüğü olması.

Noktalı Virgül Kullanımı

İki farklı cümle olmalarına rağmen aslında birbirleriyle bağlantıları olan cümleleri ayırırken ”;” kullanırız. Mesela bir durumu söyleyip nasıl olduğunu tanımlamadan önce veya bir şey söyleyip nedenini açıkladığımız durumlarda kullanırız.

 • Mary’s dog is hyperactive; it won’t stop barking or sit still.
 • My heart is like a cup of Lapsang Souchong tea; it’s bitter and smoky.
 • Mary has to walk her dog every day; it is the most hyperactive dog anyone has ever seen.

Alışkanlıklarınız için Simple Present Tense Kullanın

Simple Present Tense (geniş zaman) her zaman yaptığımız, günlük, haftalık, aylık herhangi bir şey için kullanılır. Mesela her salı yaptığımız veya hiçbir salı yapmadığımız bir şeyi derken geniş zaman kullanırız, ya da her gün yaptığımız şeyleri anlatırken.

 • Mary likes dogs.
 • I don’t walk Mary’s dog.
 • Mary and I drink tea every Tuesday together.

Şu Anda Yaptıklarınız için “Şimdiki Zamanı” Kullanın

Şu an yaptığımız herhangi bir şeyi anlatırken şimdiki zamanı kullanırız. Şimdiki zamanda fiil ”ing” eki alır ve yardımcı fiil (am, is, are) bulunur. Bu ek ”to be” nin present tense (şimdiki zaman) e çevrilmiş halidir.

 • I am drinking Lapsang Souchong tea.
 • The barking dogs outside are driving me crazy.
 • Mary is playing with her hyperactive dog.

Past Tense de Fiilin İkinci Halini Kullanmayı Unutmayın

Geçmişten konuşurken, fillerin 2. hallerini kullanırız. Fiilin 2. hali, fiilin düzenli veya düzensiz olmasına göre değişir. Düzensiz fiilse 2. halini ezbere bilmeliyiz; mesela ”drink” fiilinin ikinci hali ”drank”tir. Düzenli fiilse fiile ”ed” ekini ses kurallarına uygun bir şekilde ekleriz.

 • I drank a lot of Lapsang Souchong tea yesterday, but Mary didn’t.
 • The dogs stopped barking two seconds ago, and I am feeling better.
 • Mary played fetch with her hyperactive dog.

Present Perfect Kullanımı

Önceden olmuş ama hala etkisi görülen şeyler için Present Perfect Tense kullanırız. Aynı şekilde gün içinde yaptığımız bir şeyi söylerken de kullanabiliriz veya bütün hafta bir şeyi ne kadar yaptığımızı anlatırken. Fiillerin 3.halini, Present Perfect Tense in yardımcı fiiliyle beraber (to have/has) kullanırız. Genellikle fiillerin 3.hali de ”ed” eki alır ama düzensiz fiiller yine değişir.

 • I have drunk three cups of Lapsang Souchong tea today.
 • Mary’s hyperactive cur dog has bitten me three times so far.
 • Mary has walked her hyperactive poodle 100 times this week.

Present Perfect Progressive Kullanımı

Hala devam eden, bitmemiş aksiyonlar için kullanılır. Bütün gün uyuyordum gibi aksiyonları şayet gün bitmediyse ”Present Perfect Progressive” kullanarak deriz. İki adet eki vardır birisi yardımcı fiil olan “to have/has been” ekleri diğeriyse “to be” nin şimdiki zamana çekimlenmiş halidir yani fiilin ”ing” eki almış hali.

 • Western countries have been waging wars in the Middle East for thousands of years.
 • I have been drinking tea all day.
 • Mary’s dog has been barking like crazy since it was born.

Geçmişte Yaşanan 2 Aksiyonun İlkinde Past Perfect Kullanın

İki aksiyon geçmişte yaşandığında, ilk yaşananı ayırt etmemiz gerekir. Ve ilk yaşananı anlatırken “Past Perfect” kullanırız. Past Perfect’te fiillerin 3.hali kullanılır ve fillerden önce”had” gelir. Past perfect olmayan 2. eylem geçmiş zamanla (Past Tense) yazılır.

 • By the time I drank one cup of Lapsang Souchong, Mary’s dog had barked a million times.
 • I had not yet eaten breakfast when Mary walked her dog.
 • He could not pay for lunch because he had lost his wallet.
Benzer İçerikler
En Çok Yapılan 5 İngilizce Gramer Hatası
Yabancı Dil Öğrenimi

En Çok Yapılan 5 İngilizce Gramer Hatası

İçeriğe Git>
Hangi Yabancı Dili Öğrenmek Daha Kolay?
Yabancı Dil Öğrenimi

Hangi Yabancı Dili Öğrenmek Daha Kolay?

İçeriğe Git>
İngilizce’nin Evrensel Dil Olması Gerçeği
Yabancı Dil Öğrenimi

İngilizce’nin Evrensel Dil Olması Gerçeği

İçeriğe Git>
English as a Second Language (ESL) ya da EFL Hakkında
Yabancı Dil Öğrenimi

English as a Second Language (ESL) ya da EFL Hakkında

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo