Comparative and Superlative Adjective (kıyaslama sıfatları)

📅 24 Şubat 2016|27 Ekim 2022
Comparative and Superlative Adjective (kıyaslama sıfatları)

Konu Özeti

İki ya da daha fazla ismi kıyaslamak için iki çeşit kıyaslama sıfatı kullanırız; "comparative adjective ve superlative adjective".

Bu konuda
 • Hem 2 veya daha fazla ismi kıyaslamayı hem de bir konuda en'leri söyleyebilmeyi
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Comparative Adjective

İki ismi kıyaslarken kullanırız. Sıfatı yazdıktan sonra ”than” kelimesini ikinci isimden önce yazarız;

 • The red dress is more expensive than the blue one. (Kırmızı elbise, mavi elbiseden daha pahalı.)
 • Autumn is colder than summer. (Sonbahar yazdan daha soğuk.)

Sıfatlar uzunluklarına göre sonlarına ”er” eki ya da hece sayısı fazlaysa başlarına ”more/less” kelimelerini alırlar. Hangisini alacaklarının kuralları şu şekildedir:

 • Bir heceli kelimeler sonuna “er” eki alırlar. Son harflerine göre “er” eki “ier” ekine dönüşebilir (son harf “y” harfiyse dönüşüm gerçekleşir). Örnek; “warm – warmer”, “cute-cuter” ve “early- earlier”.
 • İki veya daha fazla heceli kelimeler başlarına “more veya less” getirilir. “more” eki fazla, “less” eki az anlamı katar. Örnek, “difficult – more difficult – less difficult”, “boring – more boring – less moring” ve “interesting – more interesting – less interesting”.

Bazı örnekler aşağıdadır:

 • Learning English is easier than learning Japanese. (İngilizce öğrenmek, Japonca öğrenmekten daha kolay.)
 • Kadir is shorter than her son. (Kadir oğlundan daha kısa.)
 • My suitcase is heavier than your suitcase. (Benim bavulum seninkinden daha ağır.)
 • Wool is warmer than cotton. ( Yün pamuktan daha sıcak.)
 • Plane is faster than bus. (Uçak otobüsten daha hızlı.)
 • Gümüs is taller than Sezar . (Gümüş, Sezar’dan daha uzun.)

Superlative Adjective

En az üç veya daha fazla ismi/ögeyi kıyaslamak için kullanırız. Sıfatlar hem yukarıdaki gibi çekimlenir hem de önlerine ”the” ekini alır.

 • My mother’s cooking is the best. (Annemin yemekleri en iyisi.)
 • He is the oldest one at the club. (Kulüpteki en yaşlı kişi.)

Superlative de kullanılacak sıfatlar uzunluklarına göre sonlarına ”est” eki alırlar ya da başlarına ”most/least” alırlar. Kural comparative sıfatlarındaki gibi uzunluğa bağlıdır.

 • Big – biggest
 • Rare – rarest
 • Silly – silliest (”y” ile bitenler ”iest” eki alırlar.)
 • Expensive – most expensive – least expensive
 • İnteresting – most interesting – least interesting

Şimdiye kadar kullandığımız bütün örneklerde hep düzenli kelimeleri kullandık. Ancak düzensiz kelimeler de vardır. Bu kelimeler yukarıdaki kurallara uymazlar. Aşağıdaki resimde bazı düzensiz kelimeleri bulabilirsiniz.

PositiveComparativeSuperlative
badworseworst
goodbetterbest
far (place&time)furtherfurthest
far (place)fartherfarthest
old (people)eldereldest
little (amount)lessleast
late (order)latterlast

Aşağıda bazı Superlative örneklerini görebilirsiniz:

 • That is the thinnest dog in the Kennel. (Kennel’de ki en zayıf köpek.)
 • You have the curliest hair I have ever seen. (Şu ana kadar gördüğüm en kıvırcık saçlara sahipsin.)
 • She was the nicest person there. (O oradaki en iyi insandı.)
 • Those are the simplest instructions. (Bunlar en basit talimatlar.)
PositiveComparativeSuperlative
To describe only one nounTo compare 2 nounsTo compare 3 or more nouns
bigbiggerbiggest
coldcoldercoldest
fastfasterfastest
happyhappierhappiest
kindkinderkindest
largelargerlargest
richricherrichest
shortshortershortest
thickthickerthickest
beautifulmore beautifulmost beautiful
dangerousmore dangerousmost dangerous
famousmore famousmost famous
interestingmore interestingmost interesting
badworseworst
farfarther/furtherfarthest/furthest
goodbetterbest
littlelessleast
manymoremost
muchmoremost
✍ Ders Notları
Benzer İçerikler
Adjectives – Sıfatlar
Güncel
İngilizce

Adjectives – Sıfatlar

İçeriğe Git>
Adverbs – Zarflar
Güncel
İngilizce

Adverbs – Zarflar

İçeriğe Git>
Sentence Structure (Cümle Yapısı)
Güncel
İngilizce

Sentence Structure (Cümle Yapısı)

İçeriğe Git>
Past Continuous Tense
Güncel
İngilizce

Past Continuous Tense

İçeriğe Git>
Present Continuous Tense
Güncel
İngilizce

Present Continuous Tense

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo