1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Biyoloji Ders Notları
 4. RNA – DNA karşılaştırması

RNA – DNA karşılaştırması

Nükleotitlerden oluşan DNA ve RNA’yı madde madde karşılaştırırsak;

DNA
 • Yapısını oluşturan nükleotitlerde Adenin, Timin, Sitozin ve Guanin bulunur.
 • Nükleotitlerinde deoksiriboz, fosfat ve yukarıda sayılan azotlu organik bazlardan bulunur.
 • Canlıların genetik bilgisini saklar ve nesilden nesile aktarılmasını sağlar.
 • DNA ökaryot canlıların hücrelerinde; çekirdekte, kromozomlarda, mitokondrilerde, kloroplastlarda ve çok az miktarda stoplazmada bulunur. Prokaryot hücrelerdeyse DNA sitoplazmada bulunur.
 • Çift zincirli yapıya sahiptir.
 • Kendisini eşleyebilme yeteneğine sahiptir.
RNA
 • Yapısını oluşturan nükleotitlerde Adenin, Urasil, Sitozin ve Guanin bulunur.
 • Nükleotitlerinde riboz, fosfat ve yukarıda sayılan azotlu organik bazlardan bulunur.
 • DNA’dan aldığı şifre ile protein sentezini gerçekleştirir.
 • RNA molekülü ribozomlarda, sitoplazmada, çekirdekte, mitokondri ve kloroplastlarda bulunur.
 • Tek zincirli yapıya sahiptir.
 • Kendisini eşleyemez. DNA tarafından ihtiyaç halinde üretilir.
 • 3 çeşit RNA vardır. Bunlar; mRNA (mesajcı RNA), tRNA (taşıyıcı RNA) ve rRNA (ribozomal RNA) dır.
RNA - DNA karşılaştırması
RNA – DNA karşılaştırma

Genden Proteine Ünitesi Konu Anlatım Serisi

 1. Hatırlatma: Nükleik Asitler ve Görevleri
 2. DNA’nın yapısı
 3. RNA ve Protein Sentezi