Burdasınız: Bikifi > Lise Ders Notları > Biyoloji Ders Notları > RNA – DNA karşılaştırması

RNA – DNA karşılaştırması

Nükleotitlerden oluşan DNA ve RNA’yı madde madde karşılaştırırsak;

DNA

 • Yapısını oluşturan nükleotitlerde Adenin, Timin, Sitozin ve Guanin bulunur.
 • Nükleotitlerinde deoksiriboz, fosfat ve yukarıda sayılan azotlu organik bazlardan bulunur.
 • Canlıların genetik bilgisini saklar ve nesilden nesile aktarılmasını sağlar.
 • DNA ökaryot canlıların hücrelerinde; çekirdekte, kromozomlarda, mitokondrilerde, kloroplastlarda ve çok az miktarda stoplazmada bulunur. Prokaryot hücrelerdeyse DNA sitoplazmada bulunur.
 • Çift zincirli yapıya sahiptir.
 • Kendisini eşleyebilme yeteneğine sahiptir.
RNA

 • Yapısını oluşturan nükleotitlerde Adenin, Urasil, Sitozin ve Guanin bulunur.
 • Nükleotitlerinde riboz, fosfat ve yukarıda sayılan azotlu organik bazlardan bulunur.
 • DNA’dan aldığı şifre ile protein sentezini gerçekleştirir.
 • RNA molekülü ribozomlarda, sitoplazmada, çekirdekte, mitokondri ve kloroplastlarda bulunur.
 • Tek zincirli yapıya sahiptir.
 • Kendisini eşleyemez. DNA tarafından ihtiyaç halinde üretilir.
 • 3 çeşit RNA vardır. Bunlar; mRNA (mesajcı RNA), tRNA (taşıyıcı RNA) ve rRNA (ribozomal RNA) dır.

RNA - DNA karşılaştırma

Bu konunun detaylıca anlatımı için şu konulara bakın

Konu Anlatımı

Karşılaştırma

Diğer

Terimler

Bu yazı bikifi.com adresinden yazdırılmıştır. Sitemizdeki taban puan ve başarı sıralamaları bilgileri ÖSYM verileri kullanılarak tarafımızca derlenmiştir. Tercih yaparken ilgili kılavuzları incelemeniz tavsiye edilir.