Hal Değişimi

📅 16 Ocak 2019|02 Eylül 2022
Hal Değişimi

Konu Özeti

Maddenin fiziksel özelliğinin değiştiği ancak kimyasal özelliğinin sabit kaldığı değişimlere hal değişimi denilmektedir. Hal değişimi moleküller arasındaki etkileşimin (zayıf etkileşimlerin) değişmesinden kaynaklanır. Taneciklerin yapısında kimyasal değişim olmadığı için hal değişimi fiziksel değişimdir.

Bu konuda
  • Maddenin halleri arasındaki değişimleri
  • Katıdan gaz hale geçişin özelliklerini
  • Hal değişiminin fiziksel bir değişim olma sebebini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Maddenin fiziksel özelliğinin değiştiği ancak kimyasal özelliğinin sabit kaldığı değişimlere hal değişimi denilmektedir. Hal değişiminde meydana gelen değişim moleküller arasındaki etkileşimin (zayıf etkileşimlerin) değişmesinden kaynaklanmaktadır.

Su katıdan sıvıya geçerken hidrojen bağlarının kuvveti zayıflar, bu durumun tersinde ise hidrojen bağlarının kuvveti artar. Taneciklerin yapısında kimyasal değişim meydana gelmediği için hal değişimleri fiziksel değişimlerdir. Hal değişimlerini şu şekilde sınıflandırabiliriz.

Eski Hal\Yeni HalKatıSıvıGaz
Katı*ErimeSüblimleşme
SıvıDonma*Buharlaşma
GazKırağlaşmaYoğunlaşma*
Sıcaklık ve ısının hal değişme evrelerindeki grafikleri

Katı – Sıvı Hal Değişimleri

Katı halde tanecikler sıkı bir yapıdadır. Sıvı veya gaz hallerinde ise moleküller arası etkileşim daha gevşektir. Bu yüzden katıların ısı alarak bu yapılara geçmesi gerekmektedir.

Erime

Katının ısı alarak sıvı hale geçme olayına erime denir. Erimenin gerçekleştiği sıcaklığa erime noktası denir. Saf bir maddede sıvısının donma noktası ile katısının erime noktası aynı değerdir. Erimekte olan bir katı ısı aldığı zaman erimeye devam eder ve sıcaklığı değişmez.

Donma

Sıvının ısı vererek katı hale dönmesine donma denir. Donmanın gerçekleştiği sıcaklığa donma noktası denir. Saf bir maddede sıvısının donma noktası ile katısının erime noktası aynı değerdir. Donmakta olan bir sıvı ısı verdiği zaman donmaya devam eder ve sıcaklığı donma olayı sonlanıncaya kadar değişmez.

Sıvı – Gaz Hal Değişimleri

Sıvı molekülleri arasındaki etkileşim şiddeti katılardan zayıf gazlardan ise kuvvetlidir. Bu yüzden sıvılar ısı alarak gaza veya ısı vererek katıya dönüşebilir.

Buharlaşma

Sıvıların ısı alarak gaz haline geçmesine buharlaşma denir. Buharlaşma ile kaynama farklı terimlerdir. Buharlaşma her sıcaklıkta meydana gelebilir. Örnek 20 derecede asılan çamaşırlar da kurur, 40 derecede asılan çamaşırlar da kurur.

Detaylı Ders Notu => Buharlaşma ve Kaynama Karşılaştırması

Yoğuşma

Gaz halden ısı vererek sıvı hale geçmeye yoğuşma denir, buharlaşmanın tersidir. En sık su döngüsü anlamında kullanılır.

Katı – Gaz Hal Değişimleri

Süblimleşme

Bazı katılar ısı aldığında sıvıya dönüşmeden direkt gaz haline geçer. Bu olaya süblimleşme denir

Kırağılaşma

Gaz halden ısı vererek doğrudan katı faza geçmeye kırağılaşma denilir.

Benzer İçerikler
Homojen Karışımlar ve Özellikleri
Güncel
Kimya

Homojen Karışımlar ve Özellikleri

İçeriğe Git>
Çözeltinin Koligatif Özellikleri
Güncel
Kimya

Çözeltinin Koligatif Özellikleri

İçeriğe Git>
Sıvılar (Buhar Basıncı – Viskozite – Yüzey Gerilimi)
Güncel
Kimya

Sıvılar (Buhar Basıncı – Viskozite – Yüzey Gerilimi)

İçeriğe Git>
Karışımları Ayırma Teknikleri
Güncel
Kimya

Karışımları Ayırma Teknikleri

İçeriğe Git>
Katı Türleri
Güncel
Kimya

Katı Türleri

İçeriğe Git>
Gerçek Gazlar
Güncel
Kimya

Gerçek Gazlar

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo