Sıcaklık – Isı Karşılaştırması

📅 21 Ocak 2019|19 Aralık 2021
Sıcaklık – Isı Karşılaştırması

Konu Özeti

Günlük hayatta ve fizik biliminde oldukça fazla kullanılan sıcaklık ve ısı kavramları ayrıntılı şekilde karşılaştırılmıştır.

Bu konuda
 • Sıcaklık ve ısı arasındaki farkları, genel özelliklerini ve birimlerini
öğreneceksiniz.

Katı cisimlerin molekülleri, denge durumları etrafında ileri geri, sağa, sola düzensiz bir şekilde hareket ederler. Fakat katı cisimlerde moleküller birbirlerine büyük kuvvetlerle bağlıdırlar. Sıvıların molekülleri arasındaki kuvvet, katı cisimlere göre daha azdır, onlar daha az serbest harekette bulunurlar. Gaz halindeki cisimlerin molekülleri ise her yönde hareket halindedirler. Katı, sıvı ve gaz halinde bulunan cisimlerin moleküllerinin hareketi, kendisini kinetik enerji şeklinde gösterir. İşte biz bu duruma “ISI” diyoruz.

 • Isı, bir enerji çeşididir. Bu enerji, bir iş haline dönüşebilir veya dönüştürülebilir.
 • Isı madde miktarıyla doğru orantılıdır.
 • Isıveren cisimlere ise “Isı kaynağı” adı verilir. Isı kaynakları etraflarına ısı yararlar.
 • Isı bir enerji türü olduğu için skalerdir ve birimi joule veya kaloridir,
 • Isı kalorimetre kabıyla ölçülmektedir.
 • Isı, matematiksel denklemlerde Q harfi ile gösterilir.

Sıcaklık bir maddenin belirli standartlara göre soğukluğunu veya ılıklığını gösteren niceliktir. Bütün moleküllerin kinetik enerjileri toplanıp tanecik sayısına bölünürse ortalama bir değer bulunur. İşte sıcaklık dediğimiz şey madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileriyle orantılı bir büyüklüktür. Başka bir deyişle maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enerjilerinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık ölçülürken termometre kullanılır. Sıcaklığın en bilinen birimleri Celsius, Fahrenheit ve Kelvindir. Buna göre;

 • Isı bir enerji çeşididir. Sıcaklık bir ölçümdür.
 • Isı kalorimetre ile ölçülür. Sıcaklık termometre ile ölçülür.
 • Isı birimi kalori veya joule’dür. Sıcaklık birimi ise derecedir (
  Celsius, Fahrenheit ve Kelvin olabilir).

Reklam

Benzer İçerikler
Bağıl Nem ve Hissedilen Sıcaklık İlişkisi
Güncel
FizikKimya

Bağıl Nem ve Hissedilen Sıcaklık İlişkisi

İçeriğe Git>
Manometre ve Barometre Soruları
Güncel
Kimya

Manometre ve Barometre Soruları

İçeriğe Git>
Elektromanyetik Işınların Dalga ve Tanecik Karakteri
Güncel
FizikKimya

Elektromanyetik Işınların Dalga ve Tanecik Karakteri

İçeriğe Git>
Buhar Basıncını Etkileyen Faktörler
Güncel
Kimya

Buhar Basıncını Etkileyen Faktörler

İçeriğe Git>
Aminler
Güncel
Kimya

Aminler

İçeriğe Git>
Alkollerin Kimyasal Tepkimeleri
Güncel
Kimya

Alkollerin Kimyasal Tepkimeleri

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo