Gaz Yasaları ve İdeal Gaz Denklemi

Gaz Yasaları ve İdeal Gaz Denklemi

Konu Özeti

Gazların basınç, sıcaklık, hacim ve miktar değişkenleri arasında bir takım ilişkiler bulunmaktadır. Bu özel ilişkilere gaz yasası denmektedir ve bu ilişkinin gözlemlendiği gazlara ideal gaz denir. Gözlemsel gaz yasları ve ideal gaz denklemi olarak iki ana perspektirten incelenebilir.

Bu konuda
  • Gaz yasalarını
  • Basınç, hacim, sıcaklık, miktar gibi kavramların ilişkisini
  • İdeal gaz denklemini
öğreneceksiniz.