İdeal Gaz Yasası Uygulamaları

📅 28 Aralık 2018|07 Ekim 2022
İdeal Gaz Yasası Uygulamaları

Konu Özeti

Tanecik hacimlerinin sıfır kabul edildiği ve mutlak sıfır noktasına kadar (0 Kelvin) gaz halini koruyan gazlara ideal gaz denir. Doğada ideal gaz yoktur ancak ideal gaz modelleriyle yapılabilecek tahminler gerçek hayattaki davranışları modellemek için kullanılabilmektedir.

Bu konuda
  • İdeal gazın tanımını ve ideal gaz denklemini
  • Basınç, hacim, mol sayısı ve sıcaklık arasındaki denklemleri
öğreneceksiniz.

Tanecik hacimlerinin sıfır kabul edildiği ve mutlak sıfır noktasına kadar (0 Kelvin) gaz halini koruyan gazlara ideal gaz denir. Doğada ideal gaz yoktur ancak ideal gaz modelleriyle yapılabilecek tahminler gerçek hayattaki davranışları modellemek için kullanılabilmektedir. İdeal gaz denklemi şu şekilde formulüze edilir:

PV = nRT 

Denklemdeki;

  • P: İdeal gazın herhangi bir durumdaki basıncını (atm biriminden)
  • V: İdeal gazın hacmini (litre cinsinden)
  • n: İdeal gazın mol sayısını
  • R: İdeal gaz sabitini [0.082 (L.atm/mol.K)]
  • T: İdeal gazın kelvin sıcaklığındaki değerini (C+273)

Reklam

temsil eder.

Genel Uygulama

Genel olarak ideal özellik gösterdiğini düşündüğümüz gazın ilk ve son durumdaki verileri aşağıdaki gibi olursa şu şekilde formulize edilebilir.

  • İlk durum = P1, V1, T1, n1
  • Son durum = P2, V2, T2, n2

Genel Kural: İdeal gaz yasasında 4 tane değişkenin birbirine göre durumu incelenmektedir. Herhangi iki durumun hesaplanmasında sabit olan koşullar yok sayılayarak düşünülüp sadece değişen koşulları göz önüne alarak hesaplama yapabilirsiniz.

Özel Durumlar

İdeal gaz yasası uygulamalarından başlıca “basınç-hacim”, “hacim-mol sayısı”, “mol kütlesi” hesaplamaları yapılabildiği gibi bir çok hesaplama yapılabilmektedir.

Basınç – Hacim İlişkisi Hesaplanması

Basınç hacim ilişkisini hesaplarken; mol sayısı (madde sayısı, gaz kütlesi) ve sıcaklığın sabit olduğu düşünülerek şu şekilde formülize edilir;

P1.V1 = P2.V2

Reklam

Hacim – Mol Sayısı İlişkisi Hesaplaması

Ana İpucu: Normal şartlar altında (273 Kelvin sıcaklık ve 1 atm basınç) 1 mol gaz 22,4L hacim kaplar.

P1.n2 = P2.n1

Basınç – Sıcaklık İlişkisi Hesaplama

P1.T2 = P2.T1

Mol Kütlesinin İdeal Gaz Yasası İle Hesaplanması

İdeal gaz yasası ile mol kanununu (n = m/Ma) birleştirir ve elde ettiğimiz denklemi düzenlersek;

Elde ederiz. Bu eşitlik yardımıyla kütle ve mol kütle hesaplamaları yapılabilir. Ayrıca yukarıdaki eşitlik yerine m/v gördüğümüz yere yoğunluk (d) yazılarak şu denklem elde edilir;

Farklı bir yöntemle mol kütlenin hesaplanması: Victor – Meyer Yöntemi

Reklam

Benzer İçerikler
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
Güncel
Kimya

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

İçeriğe Git>
Gaz Yasaları ve İdeal Gaz Denklemi
Güncel
Kimya

Gaz Yasaları ve İdeal Gaz Denklemi

İçeriğe Git>
Mol Kavramı
Güncel
Kimya

Mol Kavramı

İçeriğe Git>
Gazların Tanımlayıcı Özellikleri
Güncel
Kimya

Gazların Tanımlayıcı Özellikleri

İçeriğe Git>
Isı ve Sıcaklık
Güncel
Fizik

Isı ve Sıcaklık

İçeriğe Git>
Dengeyi Etkileyen Faktörler (Le Chatelier Prensibi)
Güncel
Kimya

Dengeyi Etkileyen Faktörler (Le Chatelier Prensibi)

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo