Gaz Karışımları ve Kısmi Basınç

📅 02 Ocak 2019|19 Aralık 2021
Güncel
Gaz Karışımları ve Kısmi Basınç

Konu Özeti

Birbirleri ile tepkimeye vermeyen gazlar, homojen bir karışım oluşturarak birbirlerinden bağımsız bir şekilde kendi hareketlerine devam ederler. Atmosfer günlük hayatımıza bir çok açıdan etki eden bir gaz karışımını oluşturur.

Bu konuda
  • Kısmı basınç kavramını ve hesaplanmasını
  • Gazların su üzerinde toplanması durumunu
öğreneceksiniz.

Birbirleri ile tepkimeye vermeyen gazlar, homojen bir karışım oluşturarak birbirlerinden bağımsız bir şekilde kendi hareketlerine devam ederler. Atmosfer günlük hayatımıza bir çok açıdan etki eden bir gaz karışımını oluşturur.

Kısmi Basınç

Gaz karışımı içerisinde bulunan her bir gazın kendi başına uyguladığı basınca kısmi basınç denir. Bir gazın kısmi basıncı o gazın aynı kapta ve ortamda yalnız başına bulunması durumundaki basıncına eşittir.

Kısmi Basıncın Hesaplanması

Kısmi basınç doğrudan ölçülememektedir. Doğrudan ölçülebilen değer toplam basınçtır. Kısmi basıncı hesaplamak için;

  1. Ölçülmek istenen kısmi basıncı oluşturan gazın mol sayısı toplam mol sayısına oranlanır. (Mol kesri, genellikle X ile gösterilir)
  2. Elde edilen oran toplam basınç ile çarpılır ve kısmi basınç hesaplanmış olur.

  • P: Kısmi basıncı ölçülen gazın kısmi basıncı
  • P: Ölçülen toplam basınç
  • n: Kısmi basıncı ölçülen gazın mol miktarı
  • n: Gaz karışımını oluşturan gazların toplam mol miktarı

Gazların Su Üzerinde Toplanması

Su ile tepkime vermeyen veya suda çözünmeyen gazlar, su içerisinde kabarcıklar çıkararak yukarıya doğru hareket ederler. Bu davranışa günlük hayattan örnek olarak soda verilebilir. Su üzerinde toplanan gazlarla ilgili hesap yapılırken ortamdaki su buharı basıncı da dikkate alınmalıdır.

İnstagramdan Bikifi'yi Takip Et
Benzer İçerikler
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
Güncel
Kimya

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

İçeriğe Git
Mol Kavramı
Güncel
Kimya

Mol Kavramı

İçeriğe Git
Dengeyi Etkileyen Faktörler (Le Chatelier Prensibi)
Güncel
Kimya

Dengeyi Etkileyen Faktörler (Le Chatelier Prensibi)

İçeriğe Git
Gaz Yasaları ve İdeal Gaz Denklemi
Güncel
Kimya

Gaz Yasaları ve İdeal Gaz Denklemi

İçeriğe Git
Gazların Genel Özellikleri
Güncel
Kimya

Gazların Genel Özellikleri

İçeriğe Git
Çözeltinin Koligatif Özellikleri
Güncel
Kimya

Çözeltinin Koligatif Özellikleri

İçeriğe Git
Copyright © 2022 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo