Kaldırma Kuvveti

Kaldırma Kuvveti

Konu Özeti

Akışkanın (havanın veya sıvının) içinde kısmen ya da tamamen batmış cisimlere yer çekimine zıt yönde, akışkan tarafından uygulanan kuvvete kaldırma kuvveti denir. Kaldırma kuvvetinin uygulama noktası batan hacmin merkezidir.

Bu konuda
  • Kaldrıma kuvvetinin tanımını ve özelliklerini
  • Archimedes Prensibini
  • Yüzen askıda kalan ve batan cisimlerin kaldırma kuvveti ile ilişkisini
öğreneceksiniz.