Faz Diyagramı

Faz Diyagramı

Konu Özeti

Fazlar, iç enerjinin minimum olmasını sağlayacak düzende oluşmaktadırlar. Kimyasal bileşim ve sıcaklığa bağlı olarak belirli şartlarda hangi fazların stabil olduğu (örneğin basınç sabit vb.) faz diyagramları ile belirlenmektedir.

Bu konuda
  • Faz diyagramlarının oluşturulma mantığını, kullanım alanlarını ve yorumlanmasını
öğreneceksiniz.