1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Kimya Ders Notları
 4. Gerçek – Koloidal – Süspansiyon Çözelti Karşılaştırması

Gerçek – Koloidal – Süspansiyon Çözelti Karşılaştırması

Gerçek, kolloidal ve süspansiyon çözeltileri arasındaki fark ve benzerlikler şu şekildedir.

Gerçek - Koloidal - Süspansiyon Çözelti Karşılaştırması

Gerçek Çözelti
 • İki veya daha fazla maddenin homojen bir karışımıdır.
 • Gerçek çözeltide çözünen madde çıplak gözle görünemez
 • Çözelti süzgeçten geçirildiğinde filtre edilemez
 • Örnek olarak suda çözünmüş şekeri verebiliriz.
 • Saydam bir görünüşü vardır.
Kolloidal Çözelti
 • Çözünen maddenin taneciklerinin büyüklüğü,  10−5 cm ile 10-7 cm arasında ise çözelti, kolloid çözeltisidir.
 • Heterojen bir karışımdır.
 • Gerçek çözeltilerdeki gibi koloidal parçacıklarda çıplak gözle görülemeyecek kadar küçüktür.
 • Süspansiyonda karışımdaki katı madde süzgeç kağıdından geçebilir.
 • Ancak çözünen madde bazı koşullarda (örneğin ışık veya mikroskop yardımıyla) farkedilebilir.
Süspansiyon Çözelti
 • Süspansiyon katı – sıvı karışımı olan heterojen bir karışımdır.
 • Çözünen parçacık boyutu 10−5  cm’den daha büyüktür
 • Süspansiyonda karışımdaki katı madde süzgeç kağıdından geçemez.
 • Süspansiyona örnek olarak toprak su çözeltisini örnek verebiliriz.
 • Gerçek çözeltilerin aksine süspansiyon bileşenleri gözle görülecek kadar büyüktür.