Karışımların Sınıflandırılması

📅 24 Mart 2020|04 Temmuz 2024
Güncel
Karışımların Sınıflandırılması

Konu Özeti

İki veya daha fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden fiziksel yöntemlerle ayrılabilecek biçimde (kimyasal özelliklerini kaybetmeden) bir araya gelmesi ile oluşan madde topluluğuna karışım denir.

Bu konuda
 • Saf maddeleri ve karışımları
 • Karışımların sınıflandırılmasını ve genel özelliklerini
 • Heterojen ve homojen karışımların farklarını
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Uzayda yer kaplayan, hacmi olan, kütlesi olan, eylemsizlik gösteren, tanecikli yapıda olan herhangi bir şeye madde denir. Maddeler, saf madde ve karışım olmak üzere ikiye ayrılır. Karışımlar ise homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere iki sınıfta incelenir; saf meddeler de element ve bileşik olmak üzere iki sınıfta incelenir.

Saf Madde

Tek cins atom içeren maddelerdir. Örneğin su, alkol veya tuz saf maddeler arasında gösterilmektedir. Saf maddeler yoğunluk, hal değişim sıcaklıkları (hal değiştirirken sıcaklık sabit kalır), çözünürlük ve esneklik katsayısı gibi belirli özelliklere sahiptirler.

Karışımlar

İki veya daha fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden fiziksel yöntemlerle ayrılabilecek biçimde (kimyasal özelliklerini kaybetmeden) bir araya gelmesi ile oluşan madde topluluğuna karışım denir. Karışımı oluşturan maddelere bileşen denir. Bileşenler her oranda karıştırılabilir. Hava, çeşme suyu, salata, deodorant, çay, toprak, ketçap, duman, sis gibi maddeler karışımlara örnektir. Karışımlar dış görünüşleri baz alınarak homojen veya heterojen karışımlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Maddelerin sınıflandırılamsı

Homojen Karışımlar

Her tarafında aynı özellik gösteren, gözle veya optik bir araçla bakıldığında tek bir maddeymiş gibi gözüken karışımlardır. Tuzlu su, şekerli su gibi çözeltiler ve hava homojen karışımların en büyük örneklerindendir.

Heterojen Karışımlar

Heterojen karışımlar, tek bir maddeymiş gibi gözükmez, her yerinde aynı özelliği göstermez. Heterojen karışımları oluşturan saf maddeler, fiziksel yollarla birbirinden ayrılabilirler. Süt (yağ damlacıklarından dolayı), sis, odun parçaları, beton ve toprak heterojen karışımlara örnektir. Heterojen karışımların erime ve kaynama noktaları derişime bağlıdır; bu yüzden hal değiştirme sırasında maddenin sıcaklığı sabit kalmaz. Heterojen karışımlar, emülsiyon, süspansiyon, koloit, aerosol olmak üzere dörde ayrılır.

 • Süspansiyon (katı – sıvı): Bir katının sıvı içerisinde çözünmeyip, parçacıklar halinde kalmasıyla oluşan karışımlardır. Su – kum karışımı, su – tebeşir tozu karışımı gibi.
 • Emülsiyon (sıvı – sıvı): Bir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının heterojen olarak bulanık bir şekilde dağılmış hâlidir. Su–zeytinyağı karışımı, su–benzin karışımı, gibi.
 • Koloit: Bir maddenin sıvı içerisinde asılı kalmasıyla oluşan karışımlara denir. Jöle, duman ve boya gibi maddeler bu karışım türüne örnektir.
 • Aerosol (katı veya sıvı – gaz): Bir katı veya sıvının gaz içinde dağılmasıyla oluşan karışımlardır. Sis, sprey, baca dumanı buna örnektir. Aerosol karışımların çoğu koloite örnektir.

Karşılaştıma: Heterojen Karışım ve Homojen Karışımın Karşılaştırması

Karışımlarda, Çözünen ve Çözücünün Birbiri İçinde Dağılma Özelliği

Karışımı oluşturan tanecikler, birbiri içinde çözünüyor ise tanecik dağılımı karışımın her noktasında eşit olur (homojen karışım), çözünyor ise tanecik dağılımı her noktasında farklılık gösterir (heterojen karışım). Tuz suda eşit olarak dağılır ve bu tür karışımlar homojen özellik gösterir. Kum suda çözündüğünde eşit olarak dağılmaz ve bu tür karışımlar heterojen özelliğe sahiptir.

Homojen karışımları oluşturan maddeler birbiri içinde tamamen çözündükleri için eşit dağılırlar ve tek fazlı görünürler. Heterojen karışımları oluşturan maddeler birbiri içinde çözündüklerinde eşit dağılım oluşmaz ve en az iki farklı faz görünür.

NOT! Bir sistemdeki bileşenlerin, birbirinden sınırlayıcı yüzeyler ile ayrılmış homojen bölümlerine faz denir.

Karışımların Genel Özellikleri

 • Homojen veya heterojen olabilir.
 • Karışımlar saf değildir.
 • Sembol veye formülle gösterilemez.
 • Belirli ayırt edici özelliği yoktur (erime, kaynama nok. gibi).
 • Karışımdaki maddeler arasında kimyasal bağ yoktur.
 • Karışım oluşumu ve bileşenlerine ayrılması fiziksel olaydır.
 • Karışımı oluşturan maddeler kimyasal özelliğini yitirmez.
 • Bileşenler arasında belirli bir oran yoktur.
 • Oluşumlarında fiziksel bir olay olduğu için kütle korunur.
 • Yoğunluk, karışan maddelerin yoğunluğuna göre değişir ve ikisinin yoğunluğunun arasında bir değer alır.
 • Karışım bileşenlerinin özelliklerini gösterir.
 • Karışımlar bileşenlerinin kimyasal özelliklerinin taşırken fiziksel özelliklerini taşımayabilir.
 • Karışım en az iki değişik atom ya da molekül içerir.
 • Karışımlar tek fazlı veya çok fazlı olabilir.
 • Homojen karışımlarda tek, heterojen karışımlarda çoklu faz bulunur.
Benzer İçerikler
Heterojen Karışımlar
Kimya

Heterojen Karışımlar

İçeriğe Git>
Karışımları Ayırma Teknikleri
Kimya

Karışımları Ayırma Teknikleri

İçeriğe Git>
Homojen Karışımlar ve Özellikleri
Kimya

Homojen Karışımlar ve Özellikleri

İçeriğe Git>
Karışımlar Anahtar Kavramlar ve Soru Çözümü
Kimya

Karışımlar Anahtar Kavramlar ve Soru Çözümü

İçeriğe Git>
Tepkime Hızının Ölçülmesi ve Hız Denklemi
Kimya

Tepkime Hızının Ölçülmesi ve Hız Denklemi

İçeriğe Git>
Hazır Gıdalar ve Yenilebilir Yağlar
Kimya

Hazır Gıdalar ve Yenilebilir Yağlar

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo