Sıvı Çözeltiler

Sıvı çözeltilerin özellikleri, derişimleri, çözeltiler ile ilgili hesaplamalar incelenmiştir.
11. SınıfKimya3. Ünite
Sıvı Çözeltiler
Bu ünitede
  • Çözücü çözünen arasındaki ilişkiyi
  • Derişim hesaplamalarını ve derişimi etkileyen faktörleri
öğreneceksiniz.

Sıvı Çözeltiler Ders Notları

Çözücü-Çözünen İlişkisi ve Derişim Birimleri

Çözücü-Çözünen İlişkisi ve Derişim Birimleri

İki ya da daha fazla sayıda maddenin oluşturduğu homojen karışımlara çözelti adı verilir. Çözeltiyi oluşturan bileşenlerden miktarı fazla

Ders Notuna git →

Derişimle İlgili Hesaplamalar

Derişimle İlgili Hesaplamalar

Sıvı çözeltiler gerekli durumlar için farklı farklı yoğunlukta oluşturulabilir. Bu sayede bir çok şey hazırlamak mümkün hale gelir. Elimi

Ders Notuna git →

Çözeltinin Koligatif Özellikleri

Çözeltinin Koligatif Özellikleri

Bir çözeltide çözünen maddenin niteliğine bağlı olmayan fakat derişime bağlı olan özelliklere koligatif özellikler denir. Koligatif özell

Ders Notuna git →

No Image

Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etkiyen Faktörler

Belli bir sıcaklık ve basınçta belirli miktardaki çözücüde (100 gram suda) çözünebilen maksimum madde miktarına çözünürlük denir. Maddel

Ders Notuna git →

Yorumlar