Sıvı Çözeltiler

📅 01 Haziran 2021|18 Eylül 2022
Sıvı çözeltilerin özellikleri, derişimleri, çözeltiler ile ilgili hesaplamalar incelenmiştir.
Güncel
Sıvı Çözeltiler
Bu ünitede
  • Çözücü çözünen arasındaki ilişkiyi
  • Derişim hesaplamalarını ve derişimi etkileyen faktörleri
öğreneceksiniz.

📚 Sıvı Çözeltiler Ders Notları

Güncel
Çözücü-Çözünen İlişkisi ve Derişim Birimleri

Çözücü-Çözünen İlişkisi ve Derişim Birimleri

İki ya da daha fazla sayıda maddenin oluşturduğu homojen karışımlara çözelti adı verilir. Çözeltiyi oluşturan bileşenlerden miktarı fazla

Ders Notuna git →

Güncel
Derişimle İlgili Hesaplamalar

Derişimle İlgili Hesaplamalar

Sıvı çözeltiler gerekli durumlar için farklı farklı yoğunlukta oluşturulabilir. Bu sayede bir çok şey hazırlamak mümkün hale gelir. Elimi

Ders Notuna git →

Güncel
Çözeltinin Koligatif Özellikleri

Çözeltinin Koligatif Özellikleri

Bir çözeltide çözünen maddenin niteliğine bağlı olmayan fakat derişime bağlı olan özelliklere koligatif özellikler denir. Koligatif özell

Ders Notuna git →

Güncel
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etkiyen Faktörler

Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etkiyen Faktörler

Belli bir sıcaklık ve basınçta belirli miktardaki çözücüde (100 gram suda) çözünebilen maksimum madde miktarına çözünürlük denir. Maddel

Ders Notuna git →

✍ PDF Çalışma Kaynakları

📘 Kurum: MEB – OGM Materyal
🔗 İndirme Linki: PDF Linki


📘 Kurum: MEB – OGM Materyal
🔗 İndirme Linki: PDF Linki

🔥 PDF çalışma kaynaklarını ünitelere ekliyoruz. Beğendiğiniz bir PDF çalışma kaynağını iletişim formu aracılığıyla bize gönderin, gerekli müfredat kontrollerinden sonra buradaki listeye ekleyelim.

Copyright © 2022 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo