Burdasınız: Bikifi > Lise Ders Notları > Biyoloji Ders Notları > Fotosentez ile kemosentez karşılaştırması

Fotosentez ile kemosentez karşılaştırması

Fotosentez

 • Fotosentez, ototrof canlıların (kendi enerjisini kendisi üreten) klorofil pigmenti ve ışık enerjisi ile organik madde sentezlemesidir.
 • Fotosentez tepkimeleri ökaryot canlılarda kloroplast organelinde, prokaryot canlılarda ise sitoplazmaya dağılmış olan klorofil pigmentlerinde gerçekleşir.
 • Bitkilerde görülen genel bir fotosentez tepkimesi “6CO2 + 12H2O —> C6H12O6 + 6O2 + 6H2O” şeklindedir.
 • Bazı canlılar yukarıdaki tepkimeyi şu şekilde de gerçekleştirebilir.
  • nCO2 + 2nH2S —> (CH2O)n + 2nS (Fotosentetik bakteriler)
  • nCO2 + nH2O —> (CH2O)n + nO2 (Bitkiler, öglena ve siyanobakteriler)
  • nCO2 + 2nH2 —> (CH2O)n + 2nH2O (Fotosentetik bakteriler)
 • Fotosentez sırasında fotofosforilasyon gerçekleşir.
 • Fotosentez yapan canlılar yeryüzündeki çoğu (böcekçil bitkiler) ekosistemde üretici basmaktadır.

 

Kemosentez

 • Fotosentezdeki güneş enerjisi yerine inorganik maddelerin oksidasyonu ile açığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanarak organik madde üretilmesine kemosentez denir.
 • Kemosentezi, kemosentetik bakteriler yapar. Bu tür canlılara kemoototrof canlı denir.
 • Kemosentez yapan canlılar ışığın ulaşamadığı (örneğin derin okyanus tabanları) yerlerde bulunan çoğu ekosistemde üretici basmaktadır.
 • Bazı kemosentetik bakteriler (fotosentezdeki gibi) CO2 yi indirgeme yoluyla organik besin üretirken diğer kemosentetik bakteriler farklı tepkimeler gerçekleştirir.
 • Çoğu ekolojik döngünün (azot döngüsü, demir döngüsü gibi) gerçekleşmesinde görev üstlenirler.
 • Bazı komesentetik canlılar ve tepkimeleri:
  1. Demir bakterileri: Demir hidroksiti oksitleyerek enerji sağlar: “2Fe(OH)2 + O2 → H2O + Fe2O3
  2. Sülfür bakterileri: H2S’yi oksitler: “H2S +3/2O2 → H2O+SO2
  3. Hidrojen bakterileri: H2’yi oksitleyerek enerji sağlarlar. “2H2 + O2 → 2H2O+ Enerji”

 

 Şunları okumanız önerilir

Konu Anlatımı

Karşılaştırma

Diğer

Terimler

Bu yazı bikifi.com adresinden yazdırılmıştır. Sitemizdeki taban puan ve başarı sıralamaları bilgileri ÖSYM verileri kullanılarak tarafımızca derlenmiştir. Tercih yaparken ilgili kılavuzları incelemeniz tavsiye edilir.