Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri

Yayınlanma: 20 Mayıs 2021 | Son Güncellenme: 19 Temmuz 2021
Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri

Konu Özeti

Yıldırım Bayezid'in Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamak için attığı adımları ve Niğbolu savaşının nasıl gerçekleştiğini öğreneceğiz. İstanbul kuşatmalarının nasıl sonlandığını ve kaç kez kuşatmaya girişildiğini birlikte öğreneceğiz.

Bu konuda
  • Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamak için atılan adımları
  • İstanbul kuşatmalarını ve neden yarıda bırakıldıklarını
  • Niğbolu Savaşı'nın nedenlerini ve sonuçlarını
öğreneceksiniz.
  • Yıldırım Bayezid, Türk siyasi birliğini sağlama yolunda adımlar atmıştır. Bu adımlarından dolayı Abbasi halifesinden Sultan-ı İklim-i Rum (Anadolu ülkesi sultanı) unvanını almıştır.
  • Germiyan, Saruhan, Aydın, Menteşe, Candaroğulları, Karamanoğlu beylikleri ve Kadı Burhanettin Beyliği ortadan kaldırılmıştır.
  • 1390’da Yıldırım Bayezid’in sağladığı bir Türk birliği desteği ile amcası V. İoannis’i ikinci kez tahttan indirmiştir. Bu olayla Bizans’ın iç işlerine karışılmıştır.
  • Yıldırım Bayezid, İstanbul’da bir Türk mahallesi kurulmasını, cami yaptırılmasını ve Bizans’ın yıllık vergisi attırmasını istemişti. Bizans İmparatoru II. Manuil bu istekleri reddetmiştir. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid İstanbul’u ilk kez kuşatan padişahtır. 1391, 1395, 1396 ve 1400 yıllarında İstanbul’u toplamda 4 kez kuşatmıştır. Ancak başarılı olamamıştır. 1400 yılındaki kuşatmayı, Timur’un Anadolu’ya girmesi sebebiyle sonlandırmıştır.
  • İstanbul’un kuşatılması sonucu Bizans, Osmanlı’nın üstünlüğünü kabul etmiş ve Türk mahallesi kurulmasını, cami yaptırılmasını sağlamıştır. Bu antlaşma Bizans ile yapılan ilk antlaşmadır.
  • Yıldırım Bayezid, İstanbul Boğazı’nın en dar noktasına Anadolu Hisarı‘nı (Güzelce Hisar) yaptırmıştır.

Niğbolu Savaşı (1396)

Yıldırım Bayezid, 1395 yılında İstanbul’u ikinci kez kuşatırken Balkanlarda bir Haçlı ordusunun toplandığı haberini alır ve kuşatmayı bırakır. Haçlılar, Osmanlı’nın Balkanlardaki ilerleyişi durdurmak ve Bizans’ı korumak istemiştir. Bu savaşta Macar, Bulgar, Fransız, İngiliz, İskoç, Lehistan, Avusturya, İtalya, İsviçre, Rodos ve Eflaklılar yer almaktadır. Osmanlılar, galip gelmiştir. Bu galibiyet sonucunda Bosna ve Eflak Osmanlılara bağlanmıştır.

Haçlı ordusu Niğbolu’ya gelene kadar Müslüman ve Ortodoksları öldürmüştür. Bunu duyan Yıldırım Bayezid sinirlenmiştir. Soylular bir kenara ayrılmış ve yere bir kazık çakılmıştır. Boyu kazıktan uzun olan esirler idam edilmiştir. Çocuklar Müslüman olarak yetiştirilmek üzere Türk ailelerine verilmiştir. Bu sisteme devşirme sistemi denir. Osmanlı’nın ilk dönemlerinde esirlerin idam edildiği tek savaş Niğbolu savaşıdır.

Anadolu Türk Siyasi Birliğini Kim Sağladı?

Anadolu Türk siyasi birliğini geniş ölçüde sağlayan ilk padişah Yıldırım Bayezid’dir.

Osmanlı Anadolu’da Türk Siyasi Birliğini Sağlamak İçin Neler Yapmıştır?

Yıldırım Bayezid; Germiyan, Saruhan, Aydın, Menteşe, Candaroğulları, Karamanoğlu beylikleri ve Kadı Burhanettin Beyliği ortadan kaldırılmıştır.

Osmanlı Devleti Anadolu’da Türk Siyasi Birliğini Neden Sağlamak İstemiş Olabilir?

Osmanlı Devleti, Balkanlara doğru bir yayılma politikası izlemiş ve Türk-İslam kültürünü yaymayı amaçlamıştır. Bu yüzden Balkanlara ilerlerken Anadolu’da bir sorun ile karşılaşmamak için Anadolu’da Türk siyası birliğini sağlamak önem arz etmektedir.

Yorumlar