Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

📅 15 Ocak 2022|12 Ocak 2022
Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

Konu Özeti

Dil gelişen ve değişen canlı bir varlıktır. Türkçe'de her dil gibi bu gelişim ve değişim sürecinden geçmiştir. Türkçe'nin yaşadığı bu gelişim daha sonra edebiyata ve günlük hayata etki etmiştir.

Bu konuda
  • Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütleri
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Toplumsal yaşamdaki her gelişme ve değişme edebiyatı da etkilemiştir. Çünkü edebiyat, toplumların yaşam biçiminin yazıya ya da söze yansıtılmasıdır. Dünyanın en eski kavimlerinden biri olan Türkler tarih boyunca geniş coğrafyalarda yaşamış ve bu nedenle değişik dil ve kültürlerle karşılaşmıştır. Yaşanılan her coğrafya veya karşılaşılan her dil ve kültür Türklerin dilini ve edebiyatını da etkilemiştir.

Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan başlıca ölçütler:

  1. Dil arayışı (Şive ve lehçe farklılıkları)
  2. Kültürel farklılaşma
  3. Dini hayat
  4. Sanat anlayışı
  5. Coğrafi değişim

Dil Arayışı

Türkler özellikle Orta Asya olmak üzere çok farklı alanlara yayılmıştır ve bulundukları bölgenin de özelliklerini alarak yeni bir şiveler oluşmaya başlamıştır. Bu yeni şiveler ise edebiyatın da farklılaşmasına ve bunun sonucunda da birçok farklı edebiyat kültürü oluşmasını sağlamıştır. 

Kültürel Farklılaşma

Türkler tarih boyunca göçebe kültürü, İslamiyet kültürü ve Batı kültürü içerisinde yaşamıştır. İslamiyeti kabul etmeden önce göçebe bir yaşam sürdüren Türkler, İslamiyeti kabul ettikten sonra yerleşik yaşama geçmişler ve sosyal ve kültürel yapılarında büyük değişikler meydana gelmiştir. Bunun etkisiyle edebiyat ve dilleri de fazlasıyla etkilenmiş ve değişmiştir. Daha sonrasında Batı dünyasını tanımaya başlayan Türkler, Batı kültürünü benimsemeye başlamış ve Türk edebiyatında yine köklü değişiklikler meydana gelmiştir.

Dini Hayat

Türk edebiyatını en çok etkileyen ölçüt din değişimleridir. Türklerin dini inançları; dünya görüşlerini, yaşam biçimlerini oluşturmuş ve edebi eserlerini de değiştirmiştir. İslamiyeti kabul etmeden önceki dönemlere ait eserlerde Şamanizm ve Budizm etkileri görülmekteyken İslamiyetin kabulü ile birlikte artık edebi eserlerde İslam inancına bağlı dünya görüşleri işlenmeye başlanmıştır. Hat gibi yeni sanat dallarının da başlangıcı olmuştur.

NOT: Yukarıdaki açıklamalar ışığında Türk edebiyatında büyük değişimlere yol açan iki en önemli olay: Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri ve Türklerin Batı Uygarlığını benimsemeye başlamalarıdır.

Benzer İçerikler
Türk Edebiyatının Dönemleri
Güncel
Edebiyat

Türk Edebiyatının Dönemleri

İçeriğe Git>
Edebiyatın Tanımı ve Dönemleri
Güncel
Edebiyat

Edebiyatın Tanımı ve Dönemleri

İçeriğe Git>
Türk Edebiyatında Şiir (Tanzimat Döneminden Cumhuriyet Dönemine)
Güncel
Edebiyat

Türk Edebiyatında Şiir (Tanzimat Döneminden Cumhuriyet Dönemine)

İçeriğe Git>
Türk Edebiyatında Şiir (İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Şiiri)
Güncel
Edebiyat

Türk Edebiyatında Şiir (İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Şiiri)

İçeriğe Git>
Türk Tiyatrosu (Geleneksel Türk Tiyatrosu – Milli Edebiyat)
Güncel
Edebiyat

Türk Tiyatrosu (Geleneksel Türk Tiyatrosu – Milli Edebiyat)

İçeriğe Git>
Türk Edebiyatında Şiir (İslamiyet Öncesi Dönem ve Geçiş Dönemi)
Güncel
Edebiyat

Türk Edebiyatında Şiir (İslamiyet Öncesi Dönem ve Geçiş Dönemi)

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo