Edebiyat ve Din İlişkisi

📅 07 Ocak 2022|05 Ocak 2022
Edebiyat ve Din İlişkisi

Konu Özeti

Din, edebiyatın değişmesinde ve gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Dini düşünceler ile değişen toplumla edebiyat da değişmiş ilerlemiştir. Dinin yayılmasında ve öğrenilmesinde edebiyat da büyük bir rol oynamıştır.

Bu konuda
 • Edebiyat ve Din İlişkisini
 • Edebiyat ve Dinin birbirlerini nasıl etkiledikleri ve geliştirdiklerini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Edebiyat toplumlarda şiir ile başlamıştır. Şiirin temellerini aldığı kaynak ise din olmuştur. Tanrı düşüncesi ile oluşan adetler ve ahlak kuralları doğrudan edebiyata yansımıştır. Edebiyat da dini ve onun oluşturduğu ahlak kurallarını ve yaşama biçimlerini anlatma görevini üstlenmiştir. Türk şiirinin “şölen,yuğ” adı verilen ayinlerinde ortaya çıktığı ve hatta din adamlarının ise şair olduğu bilinmektedir. İlk edebi eserlerimiz olan Göktürk ve Uygur edebiyatında “şamanizm” etkisi açıkça görülmektedir. Alfabe değişikliklerinde daha dinin etkisi bulunmaktadır. Türklerin Göktürk alfabesinden Uygur alfabesine geçmelerindeki en büyük neden dindir.

Türk edebiyatının her döneminde din etkisi bulunmaktadır. Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri ile birlikte edebi eserlerin hem türünün hem de içeriğinin ciddi bir şekilde değiştiği görülmüştür. Duyuş, düşünüş, sanat, inanç anlayışı ve dil yönünden de büyük farklılıklar oluşmuştur.

Edebiyat ve Din Arasındaki İlişki

İslamiyet Öncesi Dönemde Oluşan Metinler’de:

 • Olaylar doğaüstü güçler ile ifade edilmektedir.
 • Konar göçer bir yaşam tarzı bulunmaktadır.
 • Arı bir Türkçe ile yazılmışlardır.
 • Metinler nazımla ve sözlü olarak oluşturulmuştur.
 • Dörtlük birimi ve hece ölçüsü kullanılmıştır.

İslamiyetin Kabulünden Sonra Oluşan Metinler’de:

 • Olaylar Allah inancı ile dile getirilmiştir.
 • Yaratıcının Tanrı olduğu inancı hakimdir.
 • Yerleşik hayat kültürünü yansımaktadır.
 • Metinler yazılı hale gelmiştir.
 • Türkçenin yanında Arapça ve Farsça sözcükler yer almıştır.
 • Beyit birimi ve aruz ölçüsü kullanılmıştır.

Edebiyat Din İlişkisi Özet

Kısaca edebiyat ile din arasındaki ilişkiyi anlatmak gerekirse;

 • Din edebiyatın değişmesinde ve gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Dini düşünceler ile değişen toplumla edebiyat da değişmiş ilerlemiştir. Örneğin; dinin Divan Edebiyatı üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır.
 • Dinin yayılmasında ve öğrenilmesinde edebiyat da büyük bir rol oynamıştır. Örneğin; Yunus Emre’nin eserlerinin günümüze kadar ulaşması ve insanlar tarafından daha bir çok alimin düşüncelerinin öğrenilmesi edebiyat sayesinde olmuştur.

Benzer İçerikler
Şiirde Ahenk Unsurları
Güncel
Edebiyat

Şiirde Ahenk Unsurları

İçeriğe Git>
Türkçenin Tarihsel Gelişimi
Güncel
Edebiyat

Türkçenin Tarihsel Gelişimi

İçeriğe Git>
Türk Edebiyatının Dönemleri
Güncel
Edebiyat

Türk Edebiyatının Dönemleri

İçeriğe Git>
Türk Edebiyatında Şiir (İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Şiiri)
Güncel
Edebiyat

Türk Edebiyatında Şiir (İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Şiiri)

İçeriğe Git>
Destan Türleri ve Özellikleri
Güncel
Edebiyat

Destan Türleri ve Özellikleri

İçeriğe Git>
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
Güncel
Edebiyat

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo