Edebiyat ve Tarih İlişkisi

📅 07 Ocak 2022|05 Ocak 2022
Edebiyat ve Tarih İlişkisi

Konu Özeti

Tarihin de edebiyatın da konusu; insan ve toplumdur. Bir toplumun edebiyat ürünleri, o toplumun coğrafi konumunu, ekonomisini, dini inançlarını, geleneklerini, siyasi yapısını tüm gerçekçiliği ile ortaya serer. Bu da edebiyat ile tarihin birbirileri ile ne kadar yakın bir ilişki içerisinde olduğunu kanıtlar.

Bu konuda
 • Edebiyatın tarih ile ilişkisini
 • Tarihi metinler ile edebi metinlerin farklılıklarını
 • Edebi metinler ile tarihi metinlerin ortak özelliklerini
öğreneceksiniz.

Edebiyat: Duygu, düşünce ve hayallerin dil aracılığıyla ifade edildiği yazılı ve sözlü ürünlerin tamamıdır.

Tarih: Geçmiş dönemdeki olayları, savaşları, uygarlıkları belgelere dayanarak, yer ve zaman göstererek inceleyen bilim dalına tarih denir.

Edebiyat birçok bilim dalı ile iç içe olduğu gibi tarihle de yakın ilişki içerisindedir. Öyle ki; bir olayın sebep-sonuçlarını objektif olarak aktaran tarih iken bu olayın toplum üzerindeki etkisini aktaran ise edebiyattır. Örneğin; Kurtuluş Savaşı’nı anlatan tarih bilimidir, bu mücadelenin toplumdaki etkisini ve sonrasındaki toplum yapısını eserlerle anlatan edebiyattır.

 • İnsanın duygu ve düşüncelerinin sanatsal yolla ifadesi edebiyat, insanlığın zaman içerisinde yaşadığı olayların kayıtlara geçirilmesi tarih olarak tanımlanmaktadır.

Reklam

Tarihin de edebiyatın da konusu; insan ve toplumdur. Bir toplumun edebiyat ürünleri, o toplumun coğrafi konumunu, ekonomisini, dini inançlarını, geleneklerini, siyasi yapısını tüm gerçekçiliği ile ortaya serer. Bu da edebiyat ile tarihin birbirileri ile ne kadar yakın bir ilişki içerisinde olduğunu kanıtlamaktadır. Bir edebiyat eserini anlamak ve yorumlamak için o eserin oluştuğu dönemi de iyi bilmek gerekir. Bu da gösteriyor ki, tarih bilgilerinden yararlanılmadan edebiyatın tarihin ve gelişimini tam olarak değerlendirmemiz mümkün değildir.

Fakat edebiyat tarih biliminden yararlanırken onu bire bir kullanmaz. Edebi eserin amacı öğretmek olmadığı gibi edebi eser aynı zamanda kurmacadır. Her ne kadar edebi metinlerde anlatılan olaylar yaşanmış olsa da tarihi bir belge sayılmaları mümkün değildir. Tarihi gerçeklik, edebi metinlerde yeniden yorumlanmaktadır. Tarihçiler edebi eserleri inceleyerek eserin yazıldığı dönem hakkında bilgi edinmektedirler.

Kısaca tarih ile edebiyat yakın ilişkisini anlatmak istersek;

 1. Her edebi eser yazıldığı dönemin izlerini taşır. Bu nedenle tarihi belgelere kaynak olacaktır. Tarih, dönemin olaylarını aktarmaktadır. O olayların etkisini anlatan ve yaşatan edebiyattır.
 2. Edebi eser yazıldığı dönemi yansıttığı için bir eseri incelerken dönemin şartlarının iyi bilinmesi gerekir ki bu da tarihi belgelerin incelenmesi ve tarih bilimi ile ilgilenilmesi anlamına gelecektir.

Edebi Metin ve Tarihi Metin Karşılaştırması

Tarihi Metin

 • Bilimsel metin özelliklerini taşımaktadırlar.
 • Nesnellik ön plandadır.
 • Öğreticidir.
 • Yaşanan gerçeklikler olduğu gibi yansıtılır.
 • Dilin göndergesel işlevi daha fazla kullanılır.
 • Sözcükler gerçek anlamda kullanılır.

Edebi Metin ile Tarihi Metin Benzerlikleri

 • Her iki eserinde malzemesi dildir.
 • Her iki metin de yaşanmış bir olayı, bir gerçekliği dile getirmektedir.
 • Her iki metinde de insandan söz edilir.
 • Her iki metin de söze dayalıdır.

Edebi Metin

 • Sanatsal yaratımdır.
 • Öznel bakış açısı ile yazılırlar.
 • Sezdirmek ve duygulandırmak gibi duygular ön plana çıkmaktadır.
 • Kurmaca bir gerçeklik vardır.
 • Dilin sanatsal işlevi daha fazla kullanılır.
 • Sözcüklerin yan ve mecaz anlamda kullanılması yaygındır.

Reklam

Benzer İçerikler
Edebiyatın Tanımı ve Dönemleri
Güncel
Edebiyat

Edebiyatın Tanımı ve Dönemleri

İçeriğe Git>
Türk Edebiyatının Dönemleri
Güncel
Edebiyat

Türk Edebiyatının Dönemleri

İçeriğe Git>
Türk Edebiyatında Şiir (İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Şiiri)
Güncel
Edebiyat

Türk Edebiyatında Şiir (İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Şiiri)

İçeriğe Git>
Edebi Akımlar, Türler ve Özellikleri
Güncel
Edebiyat

Edebi Akımlar, Türler ve Özellikleri

İçeriğe Git>
Türk Edebiyatında Şiir (Tanzimat Döneminden Cumhuriyet Dönemine)
Güncel
Edebiyat

Türk Edebiyatında Şiir (Tanzimat Döneminden Cumhuriyet Dönemine)

İçeriğe Git>
Türk Edebiyatında Hikaye (Halk Edebiyatından – Milli Edebiyata Kadar)
Güncel
Edebiyat

Türk Edebiyatında Hikaye (Halk Edebiyatından – Milli Edebiyata Kadar)

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo