1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Kimya Ders Notları
 4. Kaynama – Buharlaştırma Karşılaştırması

Kaynama – Buharlaştırma Karşılaştırması

Kaynama
 • Kaynama, buhar basıncının dış ortam basıncına eşit olduğu sıcaklıklarda gerçekleşir.
 • Sıvının her tarafında kaynama gözlemlenir. Bu yüzden sıvının yüzey alanına bağlı değildir.
 • Kaynama boyunca sıvının sıcaklığı sabittir.
 • Dış ortamda bulunan gaz basıncı arttıkça kaynama noktası yükselir.
Buharlaşma
 • Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.
 • Buharlaşma sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Bu yüzden sıvının yüzey alanına göre doğru orantılı bir şekilde buharlaşma hızı değişir.
 • Buharlaşma katılarda da gözlemlenebilir.
 • Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artar.
 • Dış ortamda bulunan gaz basıncı arttıkça buharlaşma hızı yavaşlar.

Maddenin Halleri Ünitesi Konu Anlatım Serisi

 1. Maddenin Halleri: Giriş
 2. Gazların Tanımlayıcı Özellikleri
 3. Gaz Yasaları ve İdeal Gaz Denklemi
 4. Buhar Basıncı – Viskozite – Yüzey Gerilimi
 5. Hal Değişimleri
 6. Katı Türleri