1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Kimya Ders Notları
 4. Kaynama – Buharlaştırma Karşılaştırması

Kaynama – Buharlaştırma Karşılaştırması

 Kaynama
 • Kaynama, buhar basıncının dış ortam basıncına eşit olduğu sıcaklıklarda gerçekleşir.
 • Sıvının her tarafında kaynama gözlemlenir. Bu yüzden sıvının yüzey alanına bağlı değildir.
 • Kaynama boyunca sıvının sıcaklığı sabittir.
 • Dış ortamda bulunan gaz basıncı arttıkça kaynama noktası yükselir.
Buharlaşma
 • Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.
 • Buharlaşma sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Bu yüzden sıvının yüzey alanına göre doğru orantılı bir şekilde buharlaşma hızı değişir.
 • Buharlaşma katılarda da gözlemlenebilir.
 • Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artar.
 • Dış ortamda bulunan gaz basıncı arttıkça buharlaşma hızı yavaşlar.

Detaylı Konu Anlatımı: Sıvılar (Buhar Basıncı – Viskozite – Yüzey Gerilimi)