1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Biyoloji Ders Notları
 4. Büyüme ile Gelişme Arasındaki Fark

Büyüme ile Gelişme Arasındaki Fark

Büyüme
 • Bireyin fiziksel yapısında zamanla orantılı olarak gerçekleşen nicelik boyutundaki değişiklikler olarak tanımlanabilir.
 • Doğum öncesi dönemde hücre çoğalması ve doğum sonrasında da aylara veya yıllara göre fizik yapıda meydana gelen değişiklikler büyüme sonucudur.
 • Örnek verecek olursak, boyun uzaması, kilo alınımı, vücudunda büyümesi gibi şeyler büyümeye örnektir.
 • Çevresindeki diğer canlılardan farklı olarak bir insan, ömrünün yaklaşık 1/4’ünü -ki bu ortalama 80 yıl yaşayan bir insan için 20 yıla denk gelmektedir- büyüyerek geçirir.
 • Büyüme belli bir süre sonra durur.
 • Büyüme santimetre veya kilogram cinsinden ifade edilebilir.
 • Büyümenin biyolojik yönünü araştıran bilim dalı oksoloji’dir.
Gelişim
 • Organizmaların döllenme olayından başlayarak bedensel, zihinsel, dış, duygusal ve sosyal yönden belli koşulları olan, en son aşamasına ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimidir.
 • Bir diğer tanımla gelişme; canlının yapı ve fonksiyonlarının olgunlaşması ya da farklılaşarak yetkinleşmesi yönündeki değişmeyi (hücrelerin özelleşmesi) ifade etmektedir.
 • İnsan vücudunun yapı ve gelişmesi yaşamın her döneminde aynı hız ve yönde meydana gelmez. Gelişme bazı dönemlerde hızlı seyrederken, bazı dönemlerde yavaşlar.
 • Gelişme büyümeyi de kapsar.
 • Gelişme sürekli olarak devam eder.
 • Gelişmeyi ifade edecek bir ölçü birimi yoktur.
Büyüme ile Gelişme Arasındaki Fark

Uyarı: Büyüme ve gelişme ifadesi olgunlaşma ile karıştırılmamalıdır. Olgunlaşma, bir bireyin yapısının ve çevresinin etkisi ile ortaya çıkan biyolojik değişikliklere verilen genel isimdir. Olgunlaşma doğuştan var olan ve bu farklılık zamanla kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Örneğin, bir çocuğun elinin kalem tutması, yürümeye başlaması vb. şeyler bireyin olgunlaştığını gösterir.

İnsan Fizyolojisi Ünitesi Konu Anlatım Serisi

 1. Sinir Sistemi ve Hormonlar
 2. Destek ve Hareket Sistemi
 3. Sindirim Sistemi
 4. Dolaşım Sistemi
 5. Solunum Sistemi
 6. Üriner Sistem
 7. Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim