1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Biyoloji Ders Notları
 4. Açık ve Kapalı Dolaşım Sistemi Karşılaştırması

Açık ve Kapalı Dolaşım Sistemi Karşılaştırması

Dolaşım sistemi açık ve kapalı dolaşım sistemi olmak üzere ikiye ayrılır;

Açık Dolaşım Sistemi

Açık ve Kapalı Dolaşım Sistemi

 • Bu tür sistemlerde az sayıda odacığı (1-2) bulunan kalp ve bir kaç damar vardır.
 • Kan (bu canlıların kanına hemolenf denir), dokular arasındaki sinüs denilen boşluklardan ilerler.
 • Kan hücreye ulaştığında ise kan ile hücre arasında madde ve gaz alış-verişi gerçekleşir.
 • Açık dolaşım sisteminde kılcal damar olmadığı için kanın akış hızı oldukça yavaştır; buna bağlı olarak açık dolaşım sistemine sahip canlıların metabolizması da yavaştır.
 • Yumuşakçalar, eklembacaklılar ve derisidikenlilerde görülür.
 • Trake solunumu yapan üyelerinin kanında solunum pigmentine rastlanmaz
Kapalı Dolaşım Sistemi

Açık ve Kapalı Dolaşım Sistemi

 • Kapalı dolaşım sistemi; atardamar, toplardamar, kılcaldamar ve kalpten oluşur.
 • Kan hep damar içinde olduğundan kapalı dolaşım sistemi, açık dolaşım sistemine göre daha hızlıdır; buna bağlı olarak kapalı dolaşım sistemine sahip canlıların metabolizması da hızlıdır.
 • Hedef hücreyle kan temas etmez. Bu yüzden kılcaldamarların etrafında madde ve gaz alış verişini sağlayacak doku sıvısı bulunur.
 • Toprak solucanı, ahtapot, bazı omurgasız hayvanlar ve bütün omurgalı hayvanlar kapalı dolaşım sistemine sahiptir.
 • Balıklarda kalp 2 odacıklıdır vücutlarında kirli kan dolaşır. Kurbağada kalp 3 odacığa sahiptir ancak vücutlarında kirli kan dolaşır. Sürüngenlerde kalp 3 odacıklıdır ve kalp karıncığında yarım perde bulunur. Timsahlarda perde tamdır ancak yine de kirli ve temiz kan panizza kanalında karışır. Memelilerde ve kuşlarda ise 4 odacıklı kalp bulunur. Bu canlılarda temiz ve kirli kan karışmaz

İnsan Fizyolojisi Ünitesi Konu Anlatım Serisi

 1. Sinir Sistemi ve Hormonlar
 2. Destek ve Hareket Sistemi
 3. Sindirim Sistemi
 4. Dolaşım Sistemi
 5. Solunum Sistemi
 6. Üriner Sistem
 7. Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim