1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Türk Dili ve Edebiyatı Ders Notları
 4. Mülakat (Görüşme) Türü Özellikleri | Mülakat Nedir?

Mülakat (Görüşme) Türü Özellikleri | Mülakat Nedir?

Mülakat; edebiyat, sanat, tarih, spor, felsefe, gündem, siyaset vb. konularda tanınmış, ünlü kişilere onları tanımak için sorular sorduktan ve cevap aldıktan sonra bu konuşmanın yazıya geçirilmesiyle oluşan bir öğretici metin türüdür.

Mülakat Türünün Özellikleri

 • Mülakat, soru-cevap esasına dayanan bir türdür.
 • Açıklayıcı, tartışmacı ve öyküleyici anlatım türlerinden yararlanılır.
 • Mülakatta sade, açık bir dil kullanılır.
 • Amaç okuyucuya bilgi vermektir.
 • Konuların detayına fazla girilmez.
 • Mülakat yazıya geçirilirken, soruları cevaplayan kişinin sözleri kesilmemeli, değiştirilmemelidir.

Mülakata Hazırlık Aşamaları

 1. Öncelikle mülakat yapılacak kişi ve konular hazırlanır.
 2. Mülakata çağrılacak kişi hakkında bilgi toplanır, araştırma yapılır.
 3. Mülakatta sorulacak sorular belirlenir.
 4. Mülakata çağrılan kişi ile randevu ayarlanır.
 5. Mülakat başlar ve kayda alınır.
 6. Kayıt yazıya geçirilir.
 7. Metnin görsel tasarımı ayarlanır.

Mülakat (Görüşme) Yaparken ve Yazarken Dikkat Edilecek Unsurlar

 • Mülakatın konusunun ilgi çekici olmalıdır.
 • Mülakata davet edilen kişinin mülakat konusunda uzman bir kişi olmalıdır.
 • Mülakata davet edilen kişi ile ön görüşme yapılmalı ve mülakatın konusu, içeriği ve sorular hakkında bilgilendirilmelidir.
 • Mülakat; ses kaydına veya videoya alınmalıdır.
 • Mülakata davet edilen kişinin konuşmaları aynen aktarılmalıdır.

Türk Edebiyatında Mülakat

 • Tanzimat döneminde Ziya PaşaRüya” adlı eserinde mülakat tekniğini kullanmıştır ancak bu eser tam anlamıyla bir mülakat eseri değildir. Eserde yazar anlattıklarını gördüğü bir rüya şeklince kurgulamıştır.
 • Türk edebiyatında mülakat türünün ilk yetkin örneği Ruşen Eşref Ünaydın‘ın “Ünaydın” adlı eseridir.
 • Ruşen Eşref Ünaydın‘ın “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülâkat” adlı eseri Mustafa Kemal Atatürk’ü kamuoyuna tanıtan ilk eser özelliği taşımaktadır.
 • Cumhuriyet döneminde gazete ve dergilerin çoğalmasıyla mülakat türündeki eserlerin sayısı artmıştır.
 • Cumhuriyet dönemindeki önemli mülakat örnekleri:
  • Hikmet Feridun Es “Bugün de Diyorlar ki”
  • Mustafa Baydar “Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar”
  • Gavsi Ozansoy “40 Yıl Sonra Diyorlar ki”
  • Yaşar Nabi Nayır “Edebiyatçılarımız Konuşuyor”
  • Sermet Sami Uysal “Yahya Kemal’le Sohbetler”
  • Nurullah Berk “Ustalarla Konuşmalar”
  • Abdi İpekçi “Liderler Diyor ki”

Sözlü Anlatım Türleri Konu Listesi

 1. Sunum
 2. Panel
 3. Forum
 4. Seminer
 5. Açık Oturum
 6. Sempozyum
 7. Münazara
 8. Söylev (Nutuk)
 9. Konferans
 10. Mülakat