1. Bikifi
  2. Lise Ders Notları
  3. Kimya Ders Notları
  4. Markovnikov Kuralı

Markovnikov Kuralı

Markovnikov kuralını bulan kişi, kuralın adından da anlaşılabileceği üzere bir Rus kimyacı olan  “Vladimir Vasilyevich Markovnikov” dur. 22 Aralık 1838 – 11 Şubat 1904 tarihleri arasında yaşamıştır. Markovkinov Kazan Üniversitesinde ekonomi eğitimi almıştır daha sonra yaptığı çalışmalar sırasında, Rus askeri sistemi altında kimya eğitimi de almıştır. 1871 yılında Oderssa Üniversitesine profesör olarak atandı. Aradan iki yıl geçtikten sonra Moskova Üniversitesine profesör oldu.

Markovnikov 1869 yılında, asimetrik alkenlere hidrojen halojenürlerin karbon-karbon çift bağlarına katılmasını öngörür. Bu öngörü daha sonra Markovnikov Kuralı olarak isimlendirilecektir. Bu kurala göre, asimetrik alkenlere hidrojen halojenürler katıldığında, hidrojen atomu her zaman en fazla hidrojen atomuna sahip olan karbon atomuna bağlanır. Bu da açıkta kalan halojen atomunun fazla dallanma yapan ya da hidrojen bakımından fakir olan karbon atomuna bağlanması anlamına gelir. Daha anlaşılabilir ve kısaca anlatmak istersek;

  • Simetrik olmayan alkenlere, simetrik olmayan bileşikler katılırken, katılanın pozitif kısmı hidrojeni çok olan çift bağ karbonuna bağlanır.
  • HX gibi simetrik olmayan moleküllerin alkenlere katılma tepkimelerinde hidrojen atomu genelde hidrojeni çok olan (fazla olan) çift bağ karbonuna bağlanır.

şeklinde iki farklı tanımlama yapabiliriz. Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

Markovnikov Kuralı