Baki

📅 05 Şubat 2024|27 Şubat 2024
Güncel
Baki
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Baki’nin Yaşamı

Osmanlı İmparatorluğu’nun en ünlü şairlerinden biri olan Baki, asıl adıyla Mahmut Abdülbaki, 1526 yılında İstanbul’da doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren eğitim hayatına atılan Baki, dönemin bilim adamları ve şairleriyle ilişkide bulunarak edebiyat ve bilimle iç içe bir yaşam sürdürmüştür. Ömrünü İstanbul’da geçiren Baki, 1600 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Baki’nin Yaşamındaki Önemli Anlar

  • 1526 – Baki, İstanbul’da dünyaya geldi.
  • Genç yaşlarda eğitimine başladı ve döneminin bilim adamlarıyla ilişkide bulundu.
  • Kanuni Sultan Süleyman’ın tahtta olduğu dönemde, sarayda katip olarak görev yaptı.
  • Edebiyat dünyasında tanındıkça, dönemin padişahlarından II. Selim ve III. Murad’a kadar birçok padişahın himayesine girdi.
  • 1600 – İstanbul’da yaşamını yitirdi.

Baki’nin Edebi Kişiliği

Baki, Divan edebiyatının zirve temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. “Sultanüşşuara” (Şairlerin Sultanı) unvanıyla anılan Baki; zengin kelime dağarcığına, mükemmel bir vezin bilgisine ve derin bir kültüre sahipti. Şiirlerinde aşk, tabiat güzellikleri, ölüm gibi evrensel konulara değinirken, özellikle gazel türünde yazdığı şiirlerle tanınmıştır.

Baki’nin Eserleri

Baki’nin eserleri arasında en bilineni “Divan”ıdır. Bu divanda aşk, tabiat, ayrılık ve birçok farklı temada şiirler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Baki’nin kaside, rubai ve terci-i bend şeklinde birçok şiiri bulunmaktadır.

Baki Zamanındaki Edebi Ortam

Baki’nin yaşadığı dönem, Osmanlı İmparatorluğu’nda Divan edebiyatının altın çağı olarak kabul edilen 16. yüzyıldır. Bu dönemde, sarayda ve edebi çevrelerde Farsça’nın etkisi altında yazılan Divan edebiyatı oldukça popülerdi. Osmanlı sarayında sanat ve edebiyata büyük bir ilgi vardı. Divan edebiyatı, İstanbul’da ve Osmanlı topraklarının birçok bölgesinde özellikle medrese eğitimi görmüş şairler tarafından icra edilmekteydi. Baki de bu dönemin en parlak yıldızlarından biriydi ve zamanının birçok ünlü şairiyle ilişkide bulunmuştur. Bu dönemin diğer önemli şairleri arasında Fuzuli, Şem’i ve Piri gibi isimler bulunmaktadır.

Benzer İçerikler
Nedim
Güncel
Edebiyat

Nedim

İçeriğe Git>
Nefi
Güncel
Edebiyat

Nefi

İçeriğe Git>
Abdülhak Hamit Tarhan
Güncel
Edebiyat

Abdülhak Hamit Tarhan

İçeriğe Git>
Kaygusuz Abdal
Güncel
Edebiyat

Kaygusuz Abdal

İçeriğe Git>
Karacaoğlan
Güncel
Edebiyat

Karacaoğlan

İçeriğe Git>
Mehmet Akif Ersoy
Güncel
Edebiyat

Mehmet Akif Ersoy

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo