Verilerin Grafikle Gösterilmesi

📅 18 Ekim 2021|04 Temmuz 2024
Güncel
Verilerin Grafikle Gösterilmesi

Konu Özeti

Grafikler verileri görsel olarak iletmek için en iyi araçlardır. Grafikler sayesinde büyük veriler kolayca aktarılabilir. Bu yüzden, grafikleri iyi okumak ve ihtiyaç halinde grafik oluşturabilmek günümüzde çok önemli bir iletişim yeteneği olarak ön plana çıkmaktadır.

Bu konuda
 • Grafik türlerini ve grafikleri yorumlamayı
 • Kutu grafiğini ve histogramın nasıl oluşturulduğunu
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Herhangi bir ölçüm sonucundan oluşan verinin (nokta, çizgi, vb gibi farklı yollarla) görselleştirilmesine grafik denir. Grafikler, veri okuma ve yorumlama hızını artırır, verinin daha rahat paylaşılmasına yardımcı olur. Farklı veri türleri aynı grafiklerde görselleştirilerek karşılaştırma yapılmasını kolaylaştırır.

Yaygın olarak kullanılan grafik türleri şunlardır

 • Histogram
 • Çizgi Grafiği
 • Sütun (çubuk) Grafiği
 • Daire (pasta, dilim) Grafiği
 • Serpme Grafik
 • Kutu Grafiği

Histogram

Gruplandırılmış bir veride, verilerin tekrar etme sayısına göre bitişik dikdörtgen sütunlar kullanılarak oluşturulan grafik türüne histogram denir. Histogram sürekli verilerin gösterilmesinde iyi bir yöntemdir.

Histogram

Histogram Nasıl Çizilir?

 1. Histogram çizimi yapılacak veriler küçükten büyüğe doğru sıralanır
 2. Veri grubunun açıklığı bulunur.
 3. Bulunan açıklık istenen grup sayısına bölünür.
 4. Yukarıdaki eşitsizliği sağlayan en küçük grup genişliği bulunur.

Çizgi Grafiği

Sürekli verilerin yatay ve düşey eksendeki değerleri işaretlenerek bulunan noktaların düz çizgilerle birleştirilmesiyle elde edilen grafiğe çizgi grafik denir.

Çizgi Grafiği

Çizgi Grafiği Nerelerde Kullanılır

Çizgi grafiği belirli periyotlar boyunca yapılan gözlemleri yansıtmak için kullanılır. Örneğin bir ofisteki kağıt almak için harcanan ücreti hafta bazında çizgi grafikte gösterebiliriz. Başka bir örnek olarak, Bikifi’ye ay bazında gelen ziyaretçileri göstermek için çizgi grafiği kullanabiliriz.

Sütun Grafiği

Veri gruplarını karşılaştırmak için dik koordinant sisteminde yatay ya da düşey olacak şekilde sütun ya da çubuk çizilen grafik türüne sütun grafiği denir.

Sütun Grafiği

Daire Grafiği (Pasta, Dilim)

Verileri pizza dilimleri biçiminde hazırlanan grafiğe daire grafiği denir. Veriler şu formüle göre daire grafiğine aktarılır

Daire Grafiği (Pasta, Dilim)

Daire Grafiği Nerelerde Kullanılır

Daire grafiği genellikle pazar payı karşılaştırmalarında veya adetten bağımsız oransal önemi olan olayların aktarımında kullanılır. Örneğin seçim sonuçları sıklıklar daire grafiği şeklinde aktarılır.

Serpme Grafiği

Serpme grafiği yönteminde veri, koordinat sisteminde sıralı ikili olarak gösterilir. Özellikle çok fazla veriyle çalışırken bu yöntem kullanılır.

Serpme Grafiği
 • Pozitif Yönlü Değişim: Değişkenlerden birisi artarken (x veya y) diğerinin de arttığı değişim şeklidir.
 • Negatif Yönlü Değişim: Değişkenlerden birisi azalırken (x veya y) diğerinin de azaldığı değişimdir.
 • Düzensiz Değişim: Değişkenler arasında kesin olarak bir ilişkinin bulunmadığı değişim şeklidir.

Kutu Grafiği

Kutu grafiği en küçük-büyük değeri, alt-üst çeyreği ve medyan değerin görülebildiği, böylece veri genişliği ve yayılımı hakkında daha net bilgiler barındıran bir grafik türüdür.

Kısacası kutu grafikleri veri grubu hakkında temel yayılım bilgilerini aktarmakta çok güçlüdür. Genellikle akademik çalışmalarda sıklıkla kullanılır.

Kutu Grafiği

Kutu Grafiği Nasıl Çizilir?

 1. Veri kümesi küçükten büyüğe sıralanır.
 2. En küçük ve en büyük değer, üst ve alt çeyrek ve medyan (ortanca) değer bulunur.
 3. Sayı doğrusu çizilir ve sayı doğrusunun uç noktalarına en büyük ve en küçük değer yerleştirilir.
 4. Alt ve üst çeyrek kutunun kenarlarını oluşturacak şekilde kutu çizilir.
 5. Veri grubunun medyanı kutunun içindeki konumuna yerleştirilir.
✍ Ders Notları
3 Hafta📂 9. Sınıf Matematik
Bu yazıda bulunan terimler ayrıca anlatılmamıştır. Bu yazıdaki bir terimin ayrıca anlatılmasını istiyorsanız aşağıdaki yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz.
Benzer İçerikler
Logaritma Fonksiyonu
Matematik

Logaritma Fonksiyonu

İçeriğe Git>
Fonksiyonlarda Grafik Çizimi ve Yorumlama
Matematik

Fonksiyonlarda Grafik Çizimi ve Yorumlama

İçeriğe Git>
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
Matematik

Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

İçeriğe Git>
Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri ve Yorumlanması
Matematik

Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri ve Yorumlanması

İçeriğe Git>
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
Matematik

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

İçeriğe Git>
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizliklerin Çözümü
Matematik

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizliklerin Çözümü

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo