1. Bikifi
  2. Lise Ders Notları
  3. Kimya Ders Notları
  4. PP(m) Orantı Sistemi

PP(m) Orantı Sistemi

PP (parts per xx):  Bir derişimi oransal olarak ifade etmek için kullanılan terimdir. Eser miktardaki maddeleri tanımlarken kullanılmaktadır. Orantı ifade ettiği için ölçüsüz bir birim olarak kullanılır. Sıklıkla kimya biliminde kullanılır ancak biyoloji ve fizik gibi diğer birçok bilim bu orantı sistemini kullanmaktadır.

Örneğin ppm (parts per million), milyonda bir oranını tanımlarken kullanılan bir ölçü birimidir ve

(g çözünen / g çözelti) x 106

şekinde formülize edilir. Formüldeki 106 “milyonda bir” ifadesinin sağlanması içindir.

PP birimleri

Kısaltması İngilizce Açılımı Türkçe Açılımı Formülü*
pph*** Parts per hundred Yüzde bir (çözünen/çözelti)×102
ppt** Parts per thousand Binde bir (mili) (çözünen/çözelti)×103
ppm Parts per million Milyonda bir (mikro) (çözünen/çözelti)×106
ppb Parts per billion Milyarda bir (nano) (çözünen/çözelti)×109
ppt** Parts per trillion Trilyonda bir (piko) (çözünen/çözelti)×1012
ppq**** Parts per quadrillion Katrilyonda bir (femto) (çözünen/çözelti)×1015

*: Çözünen ve çözeltinin aynı ölçü biriminde olmasına dikkat edin

**: Çoğu bilim dalı, “parts per thousand” ile “parts per trillion” oranlarının kısaltmaları aynı olduğundan dolayı; “part per thousand” orantısını kısaltmasız kabul eder ve ifadeyi ‰ şeklinde gösterir. Farklı sistemlerde farklı şekillerde kısaltmalar uygulanabilmektedir.

***: Genellikle kısaltma yerine % işareti kullanılır.

****: Analitik kimyada nispeten nadir olmasına rağmen, bazen ppq seviyesindeki ölçümler gerçekleştirilir.

PP Sisteminin Zamana Uygulanması

  • 1% (yüzde bir – pph): Bir günün yaklaşık olarak 15 dakikasına eş değerdir.
  • 1‰ (binde bir – ppt): Bir günün yaklaşık 1.5 dakikasına eş değerdir.
  • 1 ppm: Bir yılın 32 saniyesine eşdeğerdir.
  • 1 ppb : Yüz yılın 3 saniyesine eşdeğerdir.
  • 1 ppt: Yüz bin yılın yaklaşık üç saniyesine eşdeğerdir.
  • 1 ppq: Dünya’nın yaşının (4,5 milyar yıl) yaklaşık iki buçuk dakikasına eşdeğerdir

PP(m) Orantı