Neden Tarih?

📅 16 Ağustos 2021|19 Ekim 2022
Neden Tarih?

Konu Özeti

Tarih, insanlığın hafızasıdır. Tarih, geçmişte yaşananları bir ders niteliğinde önümüze sunar. Tarih öğrenmek olayları ezberlemek veya bir kalıba sokmak değildir. Tarihe farklı bakış açıları ile bakmak, gerçeği anlamak için gereklidir.

Bu konuda
 • Neden tarih öğrenmemiz gerektiğini
 • Tarihi olaylara bakış açısını
 • Tarihin bizim için önemini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da
 • Tarih milletlerin ortak hafızası olduğu için, toplumsal ve milli kimliğin inşasında önemli bir yere sahiptir.
 • Tarih, geçmişte yaşananları bir ders niteliğinde önümüze sunar.
 • Tarih, dost ve düşmanımızı tanımamızı sağlar.
 • Tarih, olaylara sadece kendi açımızdan değil, başka toplulukların açısından da bakabilmemizi sağlar.
 • Tarih, insanlığın hafızasıdır.
 • Tarih, geçmişte yapılan doğru ve yanlışları görmemizi sağlar.
 • Tarih, geçmişte yaptığımız hatalardan ders çıkarmamıza yardımcı olur.
 • Tarih, bireylere bir bütün halinde hareket edebilmeyi öğretir.
 • Tarih kitapları, yalnızca kendi tarihlerinden bahsetmez; diğer toplum ve milletlerle olan etkileşimleri ve bu etkileşim sonucunda ortaya çıkan değişimleri de öğrenmemizi sağlar.
 • Tarih bilinci, bireylere aidiyet duygusu verir.
 • Tarih, geçmişten günümüze kadar yaşanmış olay ve olguları kronolojik olarak ve geniş bir açıdan ele aldığı için, olay ve olguları daha iyi anlamamızı ve olaylar aralarında neden-sonuç ilişkisi kurabilme yetimizi güçlendirir.
 • Tarih, geçmişte olan olay ve olguları bugünün şartlarıyla değil, yaşandığı dönemin sosyal, politik ve ekonomik şartlarıyla değerlendirebilmemizi sağlar.
 • Tarih, toplumdaki manevi değerlerin gelişmesini sağlar.

Türk çocuğu, ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Tarihi Olaylara Bakış Açısı

 • Tarihi olaylara bugünün şartlarıyla bakmak doğru değildir. Olayların yaşandığı dönemin koşullarıyla bakmak en sağlıklı ve doğru sonucu verir.
 • Tarihçi/araştırmacı; gerçeği anlamak için, geçmişe ait bilgileri kullanır.
 • Belgeler, yaşandığı çağın ve toplumun ruhunu taşıdığı için yoruma ve izaha muhtaçtır.

Tarih Neden Öğrenilir?

Tarih sadece geçmiş demek değildir. Olayları ezberlemek veya bir kalıba sokmak da değildir. Tarih, geçmişe bakıp geleceği tayin etmektir.

Tarih Bizim İçin Neden Önemlidir?

Tarih bir aynadır. Biz geçmişe baktığımızı zannederken aslında geleceğimizi görürüz. Zira geleceği belirleyen yegane etken geçmişte yaptıklarımızdır.

📜 Terimler
3 Hafta📂 9. Sınıf Tarih
Benzer İçerikler
İnsanlığın Hafızası Tarih
Güncel
Tarih

İnsanlığın Hafızası Tarih

İçeriğe Git>
1990 Sonrası Türkiye’deki Gelişmeler
Güncel
Tarih

1990 Sonrası Türkiye’deki Gelişmeler

İçeriğe Git>
İhtilaller Çağı
Güncel
Tarih

İhtilaller Çağı

İçeriğe Git>
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938)
Güncel
Tarih

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938)

İçeriğe Git>
Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri
Güncel
Tarih

Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri

İçeriğe Git>
Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
Güncel
Tarih

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo