1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Kimya Ders Notları
 4. Manometre ile Barometre Karşılaştırması

Manometre ile Barometre Karşılaştırması

Bir gazın basıncı manometre veya barometre kullanılarak ölçülebilir. Eğer ölçüm yapılan düzeneği ve gaz dengelerini biliyorsanız. Yapmanız gereken şey, iki maddenin birbirlerine temas ettiği noktaların basınç denklemlerini yazmanızdır.

Manometre
 • Kapalı kaplardaki gaz basıncı manometre ile ölçülür.
 •  Kapalı ve açık manometre olmak üzere 2 çeşidi vardır.
 • Açık manometreler daha çok, açık hava basıncından büyük basınçları ölçmek için kullanılırlar.
 • Kapalı manometreler daha çok açık hava basıncından küçük basınçları ölçmek için kullanılırlar.
 • Manometre ile Barometre
Barometre
 • Manometre ile Barometre
 • Atmosfer basıncını ölçmemize yarayan düzeneklere barometre denir.
 • Toricelli tarafından geliştirilmiştir.
 • Silindirik bir tüpün içi boş kalacak (hava girmeyecek) şekilde ters çevrilerek civa dolu bir kaba daldırılmasıyla oluşur.
 • Tüpün suya temas ettiği noktadan basınçları sabitlersek; 1 atm’nin 76cm yüksekliğindeki civanın basıncına eşit olduğunu gözlemlemiş oluruz.
 • Açık hava basıncı 1 atm = 76cmHg = 760 mmHg = 760 torr olarak adlandırılabilir.

Gazlar Ünitesi Konu Anlatım Serisi

 1. Gazların Genel Özellikleri
 2. Gaz Yasaları ve İdeal Gaz Denklemi
 3. İdeal Gaz Yasası Uygulamaları
 4. Gazlarda Kinetik Teori
 5. Gerçek Gazlar
 6. Gaz Karışımları ve Kısmi Basınç