1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Türk Dili ve Edebiyatı Ders Notları
 4. Manzum Hikaye Nedir? Manzum Hikayenin Özellikleri Nelerdir?

Manzum Hikaye Nedir? Manzum Hikayenin Özellikleri Nelerdir?

Manzum hikayeler nazım (şiir) şeklinde yazılan edebi metinlerdir. Şiirlerde bulunan kafiyelere de yer verilen manzum hikayeler Tanzimat Döneminden sonra ortaya çıkmış bir edebi türdür.

Manzum Hikayenin Özellikleri

 • Şiir şeklinde yazılırlar.
 • Kafiye düzenleri vardır.
 • Nazım biçimi olarak dörtlük, beyit veya bent şeklinde yazılabilirler.
 • Manzum hikayelerde öğüt verme amacı bulunmaktadır.
 • Hikayelerde olduğu gibi giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşmaktadır.
 • Didaktik (öğretici) eserlerdir.
 • Konu olarak daha çok toplumu ilgilendiren konular işlenir.
 • Türk Edebiyatında manzum hikaye türünde eser veren önemli isimler:
  • Recaizade Mahmut Ekrem
  • Muallim Naci
  • Tevfik Fikret
  • Mehmet Akif Ersoy
  • Yahya Kemal
 • Edebiyatımızda önemli manzum hikaye örnekleri:
  • Tevfik Fikret: Balıkçılar, Hasta Çocuk
  • Mehmet Akif Ersoy: Küfe, Seyfi Baba, Mahalle Kahvesi, Hasta
  • Yahya Kemal: Nazar

Tevfik Fikret’in “Balıkçılar” manzum hikayesinin ilk kısmı:

-Bugün açız yine evlatlarım, diyordu peder,
Bugün açız yine; lâkin yarın, ümid ederim,
Sular biraz daha sakinleşir… Ne çare, kader!

– Hayır, sular ne kadar coşkun olsa ben giderim
Diyordu oğlu, yarın sen biraz ninemle otur;
Zavallıcık yine kaç gündür işte hasta…

Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Konu Listesi

 1. Masal
 2. Destan
 3. Fabl
 4. Hikaye (Öykü)
 5. Halk Hikayesi
 6. Manzum Hikaye
 7. Roman