Çağdaş Türk ve Azerbaycan Edebiyatı Şiiri

📅 22 Ocak 2022|29 Ocak 2022
Çağdaş Türk ve Azerbaycan Edebiyatı Şiiri

Konu Özeti

Çağdaş Türk dünyası edebiyatı, Türk kökenli toplulukların ya da Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmasıyla ya da bağımsızlıklarını kazanması ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Zengin bir halk kültürü ve edebiyat geleneği vardır. Türk edebiyatının en önemli kolunu Azerbaycan edebiyatı oluşturmaktadır.

Bu konuda
 • Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı ve özelliklerini
 • Azerbeycan edebiyatı ve önemli temsilcilerini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı

Türk dünyası edebiyatı, ortak duygu ve düşünce dünyasının yanı sıra zengin bir kültür birikimine sahiptir. Türk dünyası edebiyatı denildiği zaman büyük coğrafyanın zengin bir halk kültürü ve edebiyat geleneği vardır. Ortaya konulan edebi eserler bunun en açık kanıtıdır. Türk dünyası edebiyatlarında sözlü ürünlerin çokluğu, bu edebiyatların eski dönemlere kadar uzandığını göstermektedir. Bu da edebiyat ve kültür yönünden büyük bir zenginliğe sahipliği yine kanıtlamaktadır.

Çağdaş Türk dünyası edebiyatı, Türk kökenli toplulukların ya da Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmasıyla ya da bağımsızlıklarını kazanması ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesi ile sınırları dışarısında kalan edebiyatların başında balkan edebiyatları gelir. Eski Sovyetlerin dağılması ile bağımsızlık kazanan Türk kökenli milletler; Azeri, Kırım, Kırgız, Türkmen ve Tatarlar‘dır. Bu milletlerin yarattığı edebiyat ürünleri de çağdaş Türk edebiyatının en önemli kollarını oluşturmaktadır.

Aynı zamanda Türkiye dışındaki coğrafyalarda yaşayan Türkler, ana dili bilinci ile Türkçe eserler vermiştir. Türk dilinin konuşulduğu ülkelerde, bölgelerde yaşayan Türk şairler; halkın sorunlarını, beklentilerini şiirleri aracılığıyla dile getirmiştir. Bu bölgelerde Türkçenin çeşitli lehçe ve şivelerinde eserler verilmiştir. Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinde genellikle özgürlük ve ulusal bilinç temaları işlenmiştir.

Azerbaycan Edebiyatı

Türk edebiyatının en önemli kolunu Azerbaycan edebiyatı oluşturmaktadır. Azerbaycan edebiyatı, Türk edebiyatının temel özelliklerini taşımaktadır. Aynı zamanda Azerbaycan edebiyatı, kendine özgü nitelikler de taşımakla köklü bir edebiyat birikimidir.

Azerbaycan edebiyatı, Azerbaycan Türklerinin tarihleri boyunca yaşadıkları mücadeleleri, hayatlarını, yaşadıkları acıları ve sevinçleri, manevi değerlerini, dini ve ahlaki yaklaşımlarını tüm yönleriyle yansıtmaktadır. Azerbaycan edebiyatı, Türk edebiyatı gibi sözlü gelenek ile yani halk edebiyatı ile başlamıştır. Hem dil hem de içerik yönünden yabancı etkilerden uzaktır. Yazılı edebiyatlarında ise Arapça ve Farsça kullanıldığı görülmektedir. Fakat 13. yüzyıldan itibaren milli bir edebiyat yaratma çabası içerisine de girmişlerdir.

Rus işgalinden sonra Azerbaycan edebiyatı köklü bir değişime uğramış , gerek biçim gerek anlatım gerekse içerik yönünden büyük bir değişim geçirerek modernleşme sürecine girmiştir.

Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Şiirinin Başlıca Temsilcilerine Örnekler

 1. Bahtiyar Vahapzade – Azerbaycan
 2. Şehriyar – İran
 3. Recep Küpçü – Bulgaristan
 4. Mağcan Cumabayulı – Kazakistan
 5. Osman Türkay- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 6. Özker Yaşın – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 7. Abdulhamit Süleyman Çolpan Aybek – Özbekistan
 8. Ata Atacanoğlu – Türkmenistan
 9. Nimetullah Hafız Eski – Yugoslavya
Bu yazıda bulunan terimler ayrıca anlatılmamıştır. Bu yazıdaki bir terimin ayrıca anlatılmasını istiyorsanız aşağıdaki yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz.
Benzer İçerikler
Türk Edebiyatında Şiir (İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Şiiri)
Edebiyat

Türk Edebiyatında Şiir (İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Şiiri)

İçeriğe Git>
Şiirde Ahenk Unsurları
Edebiyat

Şiirde Ahenk Unsurları

İçeriğe Git>
Türk Edebiyatının Dönemleri
Edebiyat

Türk Edebiyatının Dönemleri

İçeriğe Git>
Söz Sanatları (Edebi Sanatlar)
Edebiyat

Söz Sanatları (Edebi Sanatlar)

İçeriğe Git>
Türk Edebiyatında Hikaye (Halk Edebiyatından – Milli Edebiyata Kadar)
Edebiyat

Türk Edebiyatında Hikaye (Halk Edebiyatından – Milli Edebiyata Kadar)

İçeriğe Git>
Edebiyatın Tanımı ve Dönemleri
Edebiyat

Edebiyatın Tanımı ve Dönemleri

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo