Kümeler ile İlgili Temel Kavramlar

📅 21 Eylül 2021|16 Ağustos 2022
Kümeler ile İlgili Temel Kavramlar

Konu Özeti

İyi tanımlanmış öğeler topluluğuna küme denir. Kümeyi oluşturan öğelerin her birine kümenin elamanı denir. Kümenin elemanlarının iyi tanımlanmış olması demek, herkesin aynı şeyi anlaması, yani herkesin zihninde oluşan kümenin aynı küme olması demektir.

Bu konuda
  • Küme kavramını ve kümelerin içinde bulunan elemanların gösterilmesini
  • Küme çeşitleri ve özelliklerini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Örneğin; “Türkçemizdeki sesli (ünlü) harflerin kümesi” veya “10 dan küçük doğal sayıların kümesi” ifadeleri birer küme belirtir.

Kümeler genellikle A, B, C,… gibi büyük harflerle gösterilir. Bir x öğesi, bir A kümesinin elemanı ise bunu “x ∈ A” biçiminde gösterip “x elemanıdır A” diye okunur. Eğer x öğesi A kümesinin elemanı değilse “x ∉ A” biçiminde gösterilir, “x elemanı değildir A” şeklinde okunur. Kümede bir eleman sadece bir kez gösterilir.

Kümelerin Gösterimi

Liste Yöntemi İle Gösterim

Kümenin elemanlarının, sıra gözetmeksizin, { } biçimindeki küme parantezinin içine, aralarına virgül konularak yazılmasına kümenin liste yöntemiyle gösterilmesi denir.

Örneğin: A={0, 1, 2, 3} ve B={B,İ, K, F} kümeleri liste yöntemiyle yazılmış iki kümedir.

Venn Şeması Yöntemi ile Gösterim

Kapalı bir eğri içerisinde, kümenin elemanlarının önlerine nokta konularak yazılmasına, kümenin Venn Şeması ile gösterilmesi denir.

Örneğin: A={1, 2} kümesi Venn Şeması ile aşağıdaki gibi değişik şekillerde gösterilir.

Venn Şeması

Ortak Özellik Yöntemi İle Gösterim

Kümenin elemanları arasında ortak özellik varsa bu özelliğin belirtilerek kümenin ifade edilmesine, kümenin ortak özellik yöntemi ile gösterim denir.

A={ x | p(x) } biçiminde yazılır. Burada x| ifadesi x öyle ki diye okunur.

Boş Küme

Hiç elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Boş kümenin gösterimi olup liste yöntemi ile gösterimi { } biçimindedir. Boş kümenin eleman sayısı sıfırdır.

Önemli: {} ve { { } } kümeleri, birer elemanlı kümeler olduğu için boş küme değildir.

Sonlu ve Sonsuz Kümeler

Eleman sayıları bir doğal sayı ile gösterilebilen kümelere sonlu küme, sonlu olmayan kümelere de sonsuz küme denir.

Alt Küme

Bir A kümesinde bulunan her eleman (A nın bütün elemanları) bir B kümesinin de elemanı ise, A kümesi B kümesinin alt kümesidir denir. A ⊂ B biçiminde gösterilir.

Bu ifade, B kümesi A kümesini kapsar şeklinde de söylenir. B A veya B A biçiminde gösterilir.

Alt kümenin Venn şemasıyla gösterilişi aşağıdaki gibidir.

Alt Küme

A kümesinin en az bir elemanı, B kümesinin elemanı değil ise A kümesi B kümesinin alt kümesi değildir denir ve A ⊄ B biçiminde gösterilir.

Alt Kümenin Özellikleri

  1. Her küme, kendisinin alt kümesidir. (A ⊂ A)
  2. Boş küme, her kümenin alt kümesidir. (∅ ⊂ A)
  3. (A ⊂ B) ∧ (B ⊂ C) ⇒ (A ⊂ C) dir.
  4. n elemanlı bir kümenin alt kümelerinin sayısı 2n şeklinde hesaplanır.

Öz Alt Küme

Bir kümenin kendisi dışındaki alt kümelerine öz alt küme denir.

Bir kümenin öz alt kümelerinin sayısı 2n-1 ile hesaplanır.

Eşit Küme

Aynı elemanlardan oluşan kümelere eşit kümeler denir. A ve B eşit iki küme ise A=B şeklinde gösterilir. Eğer bu kümeler eşit değilse bu durum A B şeklinde gösterilir.

A ve B kümelerinin birbirine eşit kümeler olması ancak ve ancak bu kümelerin birbirinin alt kümesi olmasıyla mümkündür. Bu durum (A ⊂ B) ∧ (B ⊂ A) ⇔ A = B şeklinde ifade edilir.

✍ Ders Notları
3 Hafta📂 9. Sınıf Matematik
Benzer İçerikler
Sayma ve Olasılık
Güncel
Matematik

Sayma ve Olasılık

İçeriğe Git>
Kümelerde İşlemler
Güncel
Matematik

Kümelerde İşlemler

İçeriğe Git>
Temel Kavramlar: Sayılar
Güncel
Matematik

Temel Kavramlar: Sayılar

İçeriğe Git>
Trigonometrik Denklemler
Güncel
Matematik

Trigonometrik Denklemler

İçeriğe Git>
Fonksiyon Kavramı
Güncel
Matematik

Fonksiyon Kavramı

İçeriğe Git>
Kümelerin Kartezyen Çarpımı ve Bağıntı
Güncel
Matematik

Kümelerin Kartezyen Çarpımı ve Bağıntı

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo