1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Türk Dili ve Edebiyatı Ders Notları
 4. Konferans Nedir? Konferansın Özellikleri

Konferans Nedir? Konferansın Özellikleri

Konferans; kültür, sanat, edebiyat, tarih, müzik, resim, bilim, vb. konularda bir topluluk önünde yapılan amacı insanlara bilgi vermek olan konuşmalara denir.

Konferansın Özellikleri

 • Konferansta konuşmacının diksiyonu düzgün, ifadeleri açık ve anlaşılır olmalıdır.
 • Konuşmacı söyleyeceklerini bir kağıttan okuyabilir ancak bir söyleşi niteliğinde olması için sürekli kağıda bakarak ve kağıda bağlı kalarak okumamalıdır.
 • Konferansın konusu insanların ilgisini çekmelidir.
 • Konuşmacı izleyicilerle göz kontağı kurmalıdır.
 • Konuşmacı ciddi bir üslup takınmalıdır.
 • Konferansların amacı insanlara bilgi vermek olduğu için dil, göndergesel işlevdedir.
 • Konferanstaki konuşmacı alanında uzman bir kişi olmalıdır.
 • Konferanslar genellikle 1 saat civarında yapılır.
 • Konuşmacı vücut hareketleri, jest ve mimikleriyle konuşmasını daha etkili kılmalıdır
 • Konuşmacı ayakta veya kürsüde konuşmalıdır.
 • İzleyicilerin ilgisi dağılmamalıdır, bu yüzden konuşmacı ses tonunu iyi ayarlamalı, gerekli yerlerde kelimeleri daha az veya daha çok vurgulu söylemelidir.
 • Konuşmacı konferans süresini aşmamalıdır.
 • Konuşmacı anlattıklarına kendi görüşünü de katmalıdır.
 • Konferanslar akademik ortamlarda sıklıkla yapılır.
 • Bilimsel toplantılardaki söylevler de konferans türüne dahildir.

Konferans Planı (Aşamaları)

 1. Konuşmacı, konferansın konusunu belirler ve konferanstan önce hazırlık yapar.
 2. Konuşmacı, konferansına bir hitap cümlesiyle başlar.
 3. Konferansın içeriği hakkında izleyicilere bilgi verir, konuyu özetler.
 4. Konuşmacı, yaptığı hazırlıklar sonucu izleyicilere bilgileri aktarır.
 5. Konuşmacı, konuşmasının sonunda kısa bir özet ile konuşmasını sonlandırır.
 6. Konuşmacı, izleyicilerden soru sormak isteyenlere söz hakkı tanır.
 7. Konuşmacı, izleyicilerin soruları varsa cevaplar ve konferansı bitirir.

Sözlü Anlatım Türleri Konu Listesi

 1. Sunum
 2. Panel
 3. Forum
 4. Seminer
 5. Açık Oturum
 6. Sempozyum
 7. Münazara
 8. Söylev (Nutuk)
 9. Konferans
 10. Mülakat