Burdasınız: Bikifi > Biyoloji, Ders Terimleri > Kloroplast

Kloroplast

Kloroplast: (biyoloji) İçerisinde barındırdığı klorofillerde fotosentez tepkimelerini gerçekleştiren çift katlı zara sahip olan bir organeldir.

kloroplast Kloroplastın Özellikleri

  • Çift zarlı bir organeldir.
  • Organelin dış zarı geçirgen iç zarı ise seçici geçirgen yapıdan oluşmaktadır.
  • Bu zarlar dışında tilakoid adı verilen üçüncü bir zar bulunmaktadır. Tilakoid zarlar üst üste yassı biçimde dizilirler ve bu dizilişin adına granum denilmektedir (şekildeki yapıya bakınız). Bu sayede yeşil renkli gözükürler.
  • Tlikoid yapıların dizilimi sayesinde güneş enerjisinden daha çok yararlanır.
  • Işık enerjisinin emilimini ve bu enerjiyi kullanarak; CO2 alınımı, CO2’den karbonhidrat oluşumu ve O2 oluşumu olaylarını gerçekleşir.
  • Kendine ait DNA’sı, RNA’sı , ribozom ve metabolik olayları vardır.
  • Endosimbiyoz ile evrimleşmiştir.

Bu yazı bikifi.com adresinden yazdırılmıştır. Sitemizdeki taban puan ve başarı sıralamaları bilgileri ÖSYM verileri kullanılarak tarafımızca derlenmiştir. Tercih yaparken ilgili kılavuzları incelemeniz tavsiye edilir.