1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Kimya Ders Notları
 4. Karışımların Sınıflandırılması

Karışımların Sınıflandırılması

İki veya daha fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden fiziksel yöntemlerle ayrılabilecek biçimde (kimyasal özelliklerini kaybetmeden) bir araya gelmesi ile oluşan madde topluluğuna karışım denir. Karışımı oluşturan maddelere bileşen denir. Bileşenler her oranda karıştırılabilir. Hava, çeşme suyu, salata, deodorant, çay, toprak, ketçap, duman, sis gibi maddeler karışımlara örnektir. Karışımlar dış görünüşleri baz alınarak homojen veya heterojen karışımlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Karışımların Sınıflandırılması

Karışımlarda, Çözünen ve Çözücünün Birbiri İçinde Dağılma Özelliği

Karışımı oluşturan tanecikler, birbiri içinde çözünüyor ise tanecik dağılımı karışımın her noktasında eşit olur (homojen karışım), çözünyor ise tanecik dağılımı her noktasında farklılık gösterir (heterojen karışım). Tuz suda eşit olarak dağılır ve bu tür karışımlar homojen özellik gösterir. Kum suda çözündüğünde eşit olarak dağılmaz ve bu tür karışımlar heterojen özelliğe sahiptir.

Homojen karışımları oluşturan maddeler birbiri içinde tamamen çözündükleri için eşit dağılırlar ve tek fazlı görünürler. Heterojen karışımları oluşturan maddeler birbiri içinde çözündüklerinde eşit dağılım oluşmaz ve en az iki farklı faz görünür.

NOT

Bir sistemdeki bileşenlerin, birbirinden sınırlayıcı yüzeyler ile ayrılmış homojen bölümlerine faz denir.

Karışımların Genel Özellikleri

 • Homojen veya heterojen olabilir.
 • Karışımlar saf değildir.
 • Sembol veye formülle gösterilemez.
 • Belirli ayırt edici özelliği yoktur (erime, kaynama nok. gibi).
 • Karışımdaki maddeler arasında kimyasal bağ yoktur.
 • Karışım oluşumu ve bileşenlerine ayrılması fiziksel olaydır.
 • Karışımı oluşturan maddeler kimyasal özelliğini yitirmez.
 • Bileşenler arasında belirli bir oran yoktur.
 • Oluşumlarında fiziksel bir olay olduğu için kütle korunur.
 • Yoğunluk, karışan maddelerin yoğunluğuna göre değişir ve ikisinin yoğunluğunun arasında bir değer alır.
 • Karışım bileşenlerinin özelliklerini gösterir.
 • Karışımlar bileşenlerinin kimyasal özelliklerinin taşırken fiziksel özelliklerini taşımayabilir.
 • Karışım en az iki değişik atom ya da molekül içerir.
 • Karışımlar tek fazlı veya çok fazlı olabilir.
 • Homojen karışımlarda tek, heterojen karışımlarda çoklu faz bulunur.

Heterojen Karışım ve Homojen Karışımın Karşılaştırması

 Heterojen Karışım
 • Çoklu madde görüntüsü vardır.
 • Karışan maddeler dışarıdan fark edilebilir. Gözle görülebilir.
 • Belirli bir süre bekletildiğinde çökelti oluşumu gözlenebilir
 • Süzgeç kağıdıyla ayrıştırıldığında süzgeç kağıdı tıkanabilir.
 • Katı, sıvı veya gaz halde olabilir.
 • Genellikle bulanık bir görüntüye sahiptir.
Karışımların Sınıflandırılması
Homojen Karışım
 • Homojen karışımlara çözelti de denir.
 • Bekletildiğinde çökelme olayı gözlemlenmez.
 • Gaz ve sulu çözeltiler süzgeç kağıdından geçer.
 • Gaz ve sulu çözeltiler genellikle saydamdır.
 • Katı, sıvı ve gaz olabilir.
 

Karışımlar Ünitesi Konu Anlatım Serisi

 1. Karışımları Sınıflandırma
 2. Homojen Karışımlar
 3. Heterojen Karışımlar
 4. Karışımları Ayırma Teknikleri
 5. Soru Çözümü: Karışımlar Anahtar Kavramlar ve Soru Çözümü