Bikifi > Ders Notları, Karşılaştırmalar > Hormon ve Enzim Arasındaki Farklar

Hormon ve Enzim Arasındaki Farklar

 Hormon
 • Hormonlar, sistemde bulunan organlar arasında uyarıcı etki sağlamak amacıyla sağlanan heterojen bir kimyasal yapıdır.
 • Organların işleyişini, salgılayacakları maddeleri düzenlerler.
 • İnsan vücudunda kan yoluyla ulaşımı sağlanır.
 • Hormonlar, hormon salgılayabilen yapılar tarafından üretilir. Örneğin hipofiz bezi, karaciğer, mide vb.
 • Endokrin sisteminin bir parçasıdır.
 • Hormonların başlattıkları yanıt uzun sürelidir; hormon ortadan kaybolduktan sonra da devam eder.
 • Bitkilerinde hormon salgıları bulunmaktadır.
Enzim
 • Enzimler, kimyasal tepkimelerin hızını arttıran yapılardır
 • Protein yapılıdır
 • Enzimlerin çalışma hızı; sıcaklık, kimyasal ortam (örneğin pH) ve substrat konsantrasyonu tarafından etkilenir.
 • Bir canlı hücredeki tepkimelerin neredeyse tamamı yeterince hızlı olabilmek için enzimlere gerek duyar.
 • Bir tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürür.
 • Enzimler ribozomlar tarafından üretilir.
 • Ticari amaçlarla kullanılan enzimler vardır.
 • Detaylı konu anlatımı için tıklayın.
 

Sindirimde Salgılanan Maddeler ve Görevleri” adlı yazıyı inceleyerek enzimler ve hormonların çalışma sistemlerini inceleyebilirsiniz.