Bikifi > Ders Notları, Karşılaştırmalar > Hormon ve Enzim Arasındaki Farklar

Hormon ve Enzim Arasındaki Farklar

Hormon
 • Hormonlar, sistemde bulunan organlar arasında uyarıcı etki sağlamak amacıyla sağlanan heterojen bir kimyasal yapıdır.
 • Organların işleyişini, salgılayacakları maddeleri düzenlerler.
 • İnsan vücudunda kan yoluyla ulaşımı sağlanır.
 • Hormonlar, hormon salgılayabilen yapılar tarafından üretilir. Örneğin hipofiz bezi, karaciğer, mide vb.
 • Endokrin sisteminin bir parçasıdır.
 • Hormonların başlattıkları yanıt uzun sürelidir; hormon ortadan kaybolduktan sonra da devam eder.
 • Bitkilerinde hormon salgıları bulunmaktadır.
Enzim
 • Enzimler, kimyasal tepkimelerin hızını arttıran yapılardır
 • Protein yapılıdır
 • Enzimlerin çalışma hızı; sıcaklık, kimyasal ortam (örneğin pH) ve substrat konsantrasyonu tarafından etkilenir.
 • Bir canlı hücredeki tepkimelerin neredeyse tamamı yeterince hızlı olabilmek için enzimlere gerek duyar.
 • Bir tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürür.
 • Enzimler ribozomlar tarafından üretilir.
 • Ticari amaçlarla kullanılan enzimler vardır.
 • Detaylı konu anlatımı için tıklayın.

Sindirimde Salgılanan Maddeler ve Görevleri” adlı yazıyı inceleyerek enzimler ve hormonların çalışma sistemlerini inceleyebilirsiniz.

Hormon ve Enzim

İnsan Fizyolojisi Ünitesi Konu Anlatım Serisi

 1. Sinir Sistemi ve Hormonlar
 2. Destek ve Hareket Sistemi
 3. Sindirim Sistemi
 4. Dolaşım Sistemi
 5. Solunum Sistemi
 6. Üriner Sistem
 7. Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim