Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Etkileri

📅 28 Şubat 2023|28 Şubat 2023
Güncel
Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Etkileri

Konu Özeti

Doğal kaynaklar, insanların hayatlarını sürdürebilmeleri için temel ihtiyaçları olan gıda, su, enerji ve hammadde gibi unsurların kaynağıdır. Ancak, bu kaynakların yoğun ve kontrolsüz kullanımı çevresel etkilere neden olmaktadır.

Bu konuda
  • Doğal kaynakların kullanımının çevreye olan etkilerini
öğreneceksiniz.

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin farklılığı, mevcut kaynakların kullanımı üzerinde önemli bir etkiye
sahiptir. Gelişmekte olan ülkeler, zengin doğal kaynaklara sahip olsalar bile teknolojik yetersizliklerden dolayı doğal kaynaklarını verimli şekilde işleyememektedir. Böylelikle hem hızlı bir şekilde doğal kaynaklarını tüketmekte hem de çevreye zarar vermektedirler.

Gelişmiş ülkelerin sahip olduğu teknoloji, çevreye yönelik yasal düzenlemeler ve toplumda oluşan çevre algısı bu ülkelerde kaynak kullanımına yönelik çevreye ne denli önem verildiğinin açık bir göstergesidir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan bazı ülkelerde ise kaynak kullanımı noktasında çevresel faktörlerin pek dikkate alınmadığı görülmektedir.

Örneğin; İskandinavya’nın en büyük ülkesi ve ülke topraklarının yarısı ormanla kaplı olan İsveç’te Ormancılık Kanunu oldukça önemli bir yere sahiptir. İsveç’in sahip olduğu orman varlığını sürdürülebilir ve çevre duyarlılığı çerçevesinde işletmesi hem ülke ekonomisi hem de çevrenin korunması adına olumlu bir durum teşkil etmektedir. Öyle ki İsveç’te orman kullanımı doğal yaşamı, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği koruma ve sürdürme ilkesine bağlı olarak yapılmaktadır. Bu nedenle İsveç’te hangi ağacın kesileceği ve yerine hangi ağacın dikileceği görevlilerce tespit edilmektedir. Endonezya’da ise son yıllarda uygulanan yanlış politikalar sonucu sahip olduğu orman varlığının büyük bölümü kaybedilmiştir. Çıkarcı ve bilinçsiz tutum nedeniyle ülkede sadece 2012’de 8400 km²lik ormanlık alan yok edilmiştir.

Türkiye özellikle son yıllarda geliştirdiği projeler sayesinde mevcut kaynakları sürdürülebilir şekilde
kullanabilmektedir. Bunlardan biri olan Kanal Edirne Projesi ile Meriç Nehri üzerinde meydana gelen
taşkınların önlenmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’de mevcut kaynakların sürdürülebilir kullanımına bir
örnek de Konya Ovası Projesi’dir. Konya Ovası, doğal faktörlerin yanı sıra yanlış arazi kullanımına bağlı olarak çeşitli çevre sorunları ile karşı karşıyadır. Çevre sorunlarının önlenmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında Göksu Nehri’nin sularının bir kısmı Konya Ovası’na aktarılmaktadır. Bu proje ile hem Konya Ovası’ndaki yer altı suları beslenecek hem de sulama suyu temin edilecektir. Ayrıca proje sayesinde bölgedeki yerleşmelerin ihtiyacı olan içme, kullanma ve sanayi suyu da karşılanmış olacaktır.

Reklam

Benzer İçerikler
Madenler ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri
Güncel
Coğrafya

Madenler ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri

İçeriğe Git>
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri
Güncel
Coğrafya

Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri

İçeriğe Git>
İnsan ve Çevre
Güncel
Coğrafya

İnsan ve Çevre

İçeriğe Git>
Küreselleşen Dünya
Güncel
Coğrafya

Küreselleşen Dünya

İçeriğe Git>
Nüfusun Özelliklerini Belirleyen Unsurlar
Güncel
Coğrafya

Nüfusun Özelliklerini Belirleyen Unsurlar

İçeriğe Git>
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
Güncel
Coğrafya

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı

İçeriğe Git>
Copyright © 2023 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo