Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri

📅 28 Şubat 2023|28 Şubat 2023
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri

Konu Özeti

Arazi kullanımı, insanların yaşamını sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu alanları ifade eder. Ancak, arazi kullanımı çevresel etkilere neden olabilir. Bu etkiler arasında ormanların tahrip edilmesi, tarım faaliyetleriyle toprak verimliliğinin düşürülmesi, kentleşmeyle habitat kaybı yer alır.

Bu konuda
 • Planlı arazi kullanımının önemini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Ülkeler için en önemli kaynaklardan biri arazi varlığıdır. Arazi kullanım şekilleri çevre için büyük önem taşımaktadır. Çünkü plansız ve yanlış arazı kullanımları çevreye zarar vermektedir. Örneğin; bitki örtüsünün tahrip edilmesi toprak erozyonuna neden olarak toprağın verimini düşürmektedir. Bir diğer yandan tarım alanlarının yerleşme ve sanayi alanı olarak kullanılması, fay hatlarının bulunduğu yerlerde ve akarsu taşkın yataklarında yerleşmelerin kurulması çevre sorunlarını oluşturmaktadır. Bu nedenle arazilerin planlanarak kullanılması gerekmektedir.

Arazi planlaması; arazilerin jeolojik, jeomorfolojik, bitki örtüsü, su kaynakları, toprak vb. özelliklerinin dikkate alınarak kullanılmasına denir. Arazi potansiyeline uygun olmayan kullanım yanlış arazi kullanımı olarak nitelendirilmektedir. Yanlış arazi kullanımıyla toprağın verimi düşmekte ve arazide birtakım bozulmalar meydana gelmektedir. Örneğin Konya-Ereğli arasındaki eski göl tabanı arazisine ait mera alanları, 1950’li yıllardan itibaren büyük oranda tarıma açılmıştır. Azalan mera alanları aşırı otlatma nedeniyle büyük oranda tahrip olmuştur. Ayrıca turizm potansiyeli yüksek olan kıyılarda görülen plansız yapılaşma; orman tahribatına, tarım alanlarının amaç dışı kullanımına ve kıyıların kirlenmesine neden olmaktadır.

Arazi kullanımına yönelik planlamada dikkat edilmesi gerekenler;

 • Çevre Sorunları
 • Yerşekilleri Özelliği
 • İklim Özellikleri
 • Bitki Örtüsü
 • Doğal Kaynaklar
 • Jeolojik Yapı
 • Su Kaynakları
 • Yeraltı kaynakları
 • Toprağın Özellikleri
 • Tarihi Yapısı

Yanlış arazi kullanımına örnekler;

 • Tarım alanlarının yerleşmeye açılması,
 • Yerleşmeye elverişli olmayan alanların yerleşmeye açılması,
 • Ormanların ve diğer bitki örtüsünün tahrip edilmesi,
 • Aşırı ve erken otlatma,
 • Yanlış tarım yöntemleri,
 • Yolların verimli tarım alanlarından geçirilmesi,
 • Çöplerin rastgele arazilere bırakılması,
 • Akarsu kenarlarına setler yapılması

Yanlış arazi kullanımının sonuçları;

 • Erozyonlar artar.
 • Su verimi düşer.
 • Toprakta tuzlanma artar.
 • Orman yangınları artar.
 • Tarım ürünlerinin verimi azalır.
 • Sel ve taşkınlar görülür.
 • Su kaynakları azalır.
 • Su ihtiyacı artar.
 • Doğal kaynak tahribatı artar.
 • Biyoçeşitlilik azalır.
 • Meralarda ot verimi azalır.
 • Hastalıklar artar.
Bu yazıda bulunan terimler ayrıca anlatılmamıştır. Bu yazıdaki bir terimin ayrıca anlatılmasını istiyorsanız aşağıdaki yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz.
Benzer İçerikler
Madenler ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri
Coğrafya

Madenler ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri

İçeriğe Git>
Türkiye Ekonomisi: Türkiye’de Tarım
Coğrafya

Türkiye Ekonomisi: Türkiye’de Tarım

İçeriğe Git>
Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Etkileri
Coğrafya

Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Etkileri

İçeriğe Git>
Çevre Sorunları ve Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar
Coğrafya

Çevre Sorunları ve Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar

İçeriğe Git>
Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları
Coğrafya

Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları

İçeriğe Git>
Yerleşmeler
Coğrafya

Yerleşmeler

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo