1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Türk Dili ve Edebiyatı Ders Notları
 4. Dilekçe Türü ve Özellikleri

Dilekçe Türü ve Özellikleri

Dilekçe, bir isteğin veya şikayetin resmi makam veya kurumlara iletilmesi için yazılan yazılara denir.

Dilekçe Özellikleri

 • Dilekçe temiz bir A4 kağıdına yazılmalıdır.
 • Dilekçe; el, daktilo veya bilgisayar ile yazılabilir.
 • Dilekçe metninde yorumlar yer almaz. Anlatılmak istenen net ve açık ifade edilmelidir.
 • Noktalama ve yazım yanlışlarına dikkat edilmeli ve gereksiz cümleler kurulmamalıdır.
 • Resmi ve ciddi bir üslup ile yazılmalıdır.
 • Dilekçe kağıdına sonradan ekleme veya silme işlemleri yapılmamalıdır.
 • Dilekçe metninde; dilekçe sahibinin adı, soyadı, imzası, iş veya ikametgah adresinin yazılı olması zorunludur.

Dilekçe Örneği:

dilekçe özellikleri

Dilekçeyi Oluşturan Unsurlar

 • Muhatap (Kurum / Makam): Dilekçenin muhatabı olan kurumun/makamın adı satırın ortasına yazılır.
 • Kendini Takdim: Dilekçeyi yazan kişi kendini kısaca tanıtır.
 • Sorun ve Talep (İstek / Şikayet): Kuruma iletilmek istenen sorun, şikayet veya talep belirtilir.
 • Saygı İfadesi: Dilekçe metni “arz ederim” ifadesi ile bitirilir.
 • Tarih: Metin bölümünden sonra yazı alanının sağına gün, ay, yıl sıralamasıyla tarih yazılır.
 • İmza: Yazı alanının sağında, tarihin altında yer alır.
 • Ad-Soyad: Yazı alanının sağında ve imzanın altında yer alır.
 • İletişim Bilgileri: Yazı alanının soluna iş veya ikametgah adresiyle diğer iletişim bilgileri yazılır.
 • Ek (varsa): Dilekçe ile birlikte sunulması gereken belgeler varsa yazı alanının sol alt kısmına “Ek:” yazılarak bu başlık altında adı, adedi ve sayfa sayısı belirtilen belgeler numaralandırılarak yazılır.

Diğer Edebi Yazı Türleri Konu Listesi

 1. Tutanak
 2. Dilekçe
 3. Tiyatro
 4. Geleneksel Tiyatro
 5. Modern Tiyatro
 6. Efsane