Elementler ve Bileşikler

📅 22 Nisan 2017|30 Mart 2022
Elementler ve Bileşikler

Konu Özeti

Uzayda yer kaplayan, hacmi olan, kütlesi olan, eylemsizlik gösteren, tanecikli yapıda olan herhangi bir şeye madde denir. Maddeler, saf madde ve karışım olmak üzere ikiye ayrılır. Karışımlar ise homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere iki sınıfta incelenir.

Bu konuda
 • Elementlerin ve bileşiklerin tanımlarını ve özelliklerini
 • Bileşiklerin yaygın kullanılan adlarını
 • Yaygın kullanılan bazı element ve bileşik örneklerini
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Maddenin en küçük yapı birimi atomlardır. Atomlar birleşerek maddeleri meydana getirir. Kimyasal ve fiziksel olaylar, elementlerin ve bileşiklerin etkileşimleri sonucu oluşur. Kimyasal denklemleri ifade ederken daha basit olması açısından ortak ve anlaşılır bir dil oluşturulmuştur. Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. En küçük yapıtaşı atom olanlara atomik element, molekül olanlara moleküler element denir.

Element Sembolleri ve Adları

Aynı proton sayısına sahip tek tür atomlar topluluğuna element denir. Örneğin O2 elementi oksijeni simgeler.

 • Elementler saf ve homojenlerdir.
 • Fiziksel veya kimyasal yöntemlerle daha basit bileşenlere parçalanamazlar.
 • Belirli ayırt edici özellikleri vardır( erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk gibi)
 • Semboller ile gösterilirler.
 • 118 element vardır. Bunların 92 tanesi doğal, diğerleri yapaydır.
 • Monoatomik elementler doğada tek atomlu halde bulunan elementlerdir. Soygazlar bu gruba girer. He,Ne,Ar,Kr bu tip elementlere birer örnektir.
 • Diatomik elementler doğada ikili moleküller halinde bulunan elementlerdir. Cl₂, H₂, O₂, N₂ bu tip elementlere örneklerdir.
 • Poliatomik elementler ise doğada ikiden fazla atom içeren moleküller halinde bulunan elementlerdir. S₈ ve O₃ bu tip elementlere örnektir.
 • Elementlarin çoğu bileşiklerin kimyasal yöntemler ile ayrışması sonucu elde edilir.

Elementleri sembolle göstermeyi ilk uygulayan kişi J.J.Berzelius’tur. Elementlerin monoatomik gösterimleri semboldür, moleküler gösterimleri formüldür. Örneğin Fe, Cu, Cl, Ne, Ag, K, P gibi gösterimler monoatomik gösterimdir ve semboldür. N2, Cl2, O2 gibi gösterimler ise formüldür.

Aşağıdaki tabloda bazı elementlerin adları ve sembolleri verilmiştir.

Element AdıElement Sembolü
HidrojenH
HelyumHe
LityumLi
BerilyumBe
BorB
KarbonC
AzotN
OksijenO
FlorF
NeonNe

Elementler metal, ametal ve soygazlar olmak üzere 3 sınıfa ayrılır.

 • Metaller; parlaktır, elektriği iletebilirler, metallere şekil verilebilir ve oda sıcaklığında genellikle (civa sıvı) katı halde bulunurlar.
 • Ametaller; mattır, elektriği iletmez ve kırılgandırlar; oda sıcaklığında katı, sıvı veya gaz halde bulunabilirler.
 • Soygazlar; oda sıcaklığında hepsi gaz halinde bulunur, kararlıdırlar, bileşik yapmazlar, Helyum, Neon, Argon, Kripton, Ksenon ve Radon olmak üzere altı tanedirler.

Bileşikler

Bileşik, iki ya da daha fazla cinste atomun belirli oranda bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere denir. Elementlerden farklı cins atomlar içerirler. Örneğin su (2 hidrojen atomuyla 1 oksijen atomunun birleşmesiyle oluşmuş) bir bileşiktir.

 • Bileşikler tek tür tanecikten oluşmaktadır.
 • Saf maddelerdir.
 • Hal değişimi dışında homojen maddelerdir.
 • Yapısındaki elementlerin özelliklerini göstermezler.
 • En az 2 farklı tür atom içerirler.
 • Ayırt edici özellikleri vardır.
 • Fiziksel yöntemlerle daha basit bileşenlerine ayrıştırılamazlar fakat kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler.
 • Bileşikler formüller ile gösterilir.
 • Bileşiği oluşturan elementler arasında belirli bir oran vardır. Suda hidrojen atomunun oksijen atomuna oranı 2’dir.

Bazı Bileşiklerin Yaygın Adları

Bileşik FomüllüYaygın Adı
H2OSu
HClTuz ruhu
H2SO4Zaç yağı
CaCO3Kireç taşı
NaHCO3Yemek sodası
NH3Amonyak
NaOHSud kostik
CaOSönmemiş kireç
NaCIYemek Tuzu

Bazı Bileşiklerin Kimyada Kullanılan Adları

 • CO = Karbon monoksit
 • CO2 = Karbon dioksit
 • NO = Azot monoksit
 • N2O = Di azot monoksit
 • NO2 = Azot dioksit
Benzer İçerikler
Modern Atom Teorisi: Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
Güncel
FizikKimya

Modern Atom Teorisi: Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi

İçeriğe Git>
Periyodik Sistem – Tarihçe ve Özellikler
Güncel
Kimya

Periyodik Sistem – Tarihçe ve Özellikler

İçeriğe Git>
Basit Formül ve Molekül Formülü
Güncel
Kimya

Basit Formül ve Molekül Formülü

İçeriğe Git>
Atom ve Periyodik Sistem: Modelleme ve Bohr Atom Modeli
Güncel
Kimya

Atom ve Periyodik Sistem: Modelleme ve Bohr Atom Modeli

İçeriğe Git>
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
Güncel
Kimya

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

İçeriğe Git>
Mol Kavramı
Güncel
Kimya

Mol Kavramı

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo