Kimya Laboratuvarında Kullanılan Bazı Temel Malzemeler

📅 16 Nisan 2022|14 Nisan 2022
Kimya Laboratuvarında Kullanılan Bazı Temel Malzemeler

Konu Özeti

Beherglas, erlenmayer, dereceli silindir (mezür), pipet, cam balon, balon joje, büret ve ayırma hunisi gibi laboratuvarda bulunan temel araç gereçler tanıtılmıştır. Laboratuvarda kullanılan bu araçların hangi amaçla kullanıldığı anlatılmıştır.

Bu konuda
  • Beherglas
  • Dereceli silindir
  • Pipet, büret ve ayırma hunisi
öğreneceksiniz.
Instagram Logo
Bikifi Instagram'da

Kimya laboratuvarlarında yapılan deneyler sırasında doğan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni icatlar ortaya çıkmıştır. Deneylerde kullanılan malzemeleri muhafaza etmek, farklı işlemler uygulamak, aktarmak, karıştırmak, ayırmak amacıyla farklı ekipmanlar kullanılmaktadır. Temel araçları ve ne amaçla kullanıldığını bilmek deney yaparken hatadan kaçınabilmek için oldukça önemlidir.

Laboratuvarda Bulunan Temel Araç Gereçler

Kimya laboratuvarında deneye başlamadan önce yapılacak deney ile ilgili teorik bilgiler ve kullanılacak malzemeler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Deneylerde kullanılan laboratuvar temel araç gereçleri aşağıda tanıtılmıştır.

Laboratuvarda Bulunan Temel Araç Gereçler

Beherglas

Yüksek sıcaklığa dayanıklı temper camdan üretilen beherglas, çözelti hazırlama, maddelerin karıştırılması, aktarılması, ısıtma ve kristallendirme gibi birçok işlemde kullanılan silindirik biçimli cam malzemelerdir. Cam olmasının sebebi ışık geçirgenliği ve kimyasallara karşı camın yüksek aşınma direncidir. Ayrıca ağız kısmı sıvının kolayca akması için olukludur

Erlenmayer

Dibi düz, koni biçimli cam malzemedir. Özellikle analitik kimya laboratuvarlarında titrasyon işlemlerinde kullanılır. Çözelti hazırlamak, saklamak, kristalizasyon ve birçok işlem için kullanılmaktadır.

Dereceli Silindir (Mezür)

Saf sıvıların ve çözeltilerin hacmini ölçmek için kullanılan, üzerinde mililitre (mL) cinsinden bölmeler ulunan cam kaplardır. Genel olarak 50-1000 mL arası sıvıların hacmini ölçer. Temel kimya ve analitik kimya laboratuvarı derslerinde saf su ya da tampon çözelti gibi sıvı maddelerin ölçülerek kullanılmasını sağlayan cam malzemedir. Mezür hassas sıvı ölçümlerinde kullanılır.

Pipet

Çok hassas ve az miktardaki sıvı hacimlerinin ölçümünde, sıvı maddeleri istenilen ölçüde bir kaptan diğer kaba aktarmada kullanılan cam malzemelerdir. Laboratuvarda dereceli olarak en çok 1 mL, 5 mL, 10 mL’lik pipetler kullanılır.

Deney Tüpü

İnce ve uzun, bir tarafı kapalı bir tarafı açık, içine kimyasalların konulduğu 100 °C sıcaklığa dayanabilen deney aracıdır. Maddelerin birbirleriyle etkileşimini gözlemlemek amacıyla kullanılan silindirik biçimli, küçük çaplı cam malzemelerdir.

Cam Balon

İçinde bazı kimyasal reaksiyonların gerçekleştirildiği, çözelti hazırlamada, ısıtma ve kaynatma işlemlerinde ve geri soğutucuya takılarak çeşitli deney düzeneklerinin hazırlanmasında kullanılan cam malzemelerdir. İki veya üç ağızlı olanları da vardır.

Balon Joje

Çözeltilerin hazırlanmasında kullanılan cam malzemelerdir. 25, 50, 100, 250, 500 ve 1000 mL hacimƖi balon jojeler vardır. Titrasyon işlemlerinde ayarlı çözelti hazırlamak ve saklamak için kullanılır. Balon jojelerin ilifleri (kapak) vardır ve ince boyun kısımlarında kabın ölçü çizgisi net olarak belirtilmiştir. Balon joje ile sıvı hacimƖeri hassas olarak ölçülür. Dikkat edilmesi gereken şey, balon joje içine konulan sıvının sıcaklığının balon joje üzerinde belirtilen sıcaklıkta olması gerektiğidir. Bu sıcaklık genellikle 20 °C’dir

Büret

Titrasyon işlemƖerinde ve belli hacimde sıvı alınmasında kullanılan altı musluklu, genellikle 25-50-100 mL hacimƖi, üzeri çizgilerle derecelendirilmiş boru şeklindeki cam malzemedir. Büretlerin hem otomatik hem de manuel olanları vardır. Titrasyon işlemƖerinde sıvı hacimƖerini ölçmede kullanılır.

Ayırma Hunisi

Sıvı-sıvı heterojen karışımların kontrollü bir şekilde ayrılmasını sağlayan cam malzemelerdir. Birbiri ile karışmayan sıvıları ayırmada ve ekstraksiyon (çekme) işlemlerinde kullanılır.

Termometre

Tepkime ortamının sıcaklığını ölçmede kullanılan cam araçlara denir. Ölçülen sıcaklığın birimi derecedir. Termometreler, maddelerin sıcaklık derecelerini sayı ile ölçen araçlar olarak da tanımlanabilir.

Spatül

Metal, plastik veya porselenden yapılmış, çay kaşığına benzer malzemedir. Toz veya küçük parçalar
hâlindeki maddeleri almak için kullanılır.

Benzer İçerikler
Homojen Karışımlar ve Özellikleri
Güncel
Kimya

Homojen Karışımlar ve Özellikleri

İçeriğe Git>
Karışımlar Anahtar Kavramlar ve Soru Çözümü
Güncel
Kimya

Karışımlar Anahtar Kavramlar ve Soru Çözümü

İçeriğe Git>
Derişimle İlgili Hesaplamalar
Güncel
Kimya

Derişimle İlgili Hesaplamalar

İçeriğe Git>
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
Güncel
Kimya

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları

İçeriğe Git>
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
Güncel
Kimya

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

İçeriğe Git>
Kimyanın Bilim Olma Süreci
Güncel
Kimya

Kimyanın Bilim Olma Süreci

İçeriğe Git>
Copyright © 2024 Bikifi
Star Logo
tiktok Logo
Pinterest Logo
Instagram Logo
Twitter Logo