Burdasınız: Bikifi > Lise Ders Notları > Kimya Ders Notları > Bileşik ile Karışım Arasındaki Farklar

Bileşik ile Karışım Arasındaki Farklar

maddenin-sınıflandırılması

Bileşik

 • Aynı cins moleküllerden oluşan saf maddelerdir.
 • Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılır veya oluşturulurlar.
 • Bileşikteki atomlar arasında belirli bir kütlece birleşme oranı vardır. Bu sayede formülle ifade edilebilirler. En az 2 farklı tür atom içerirler.
 • Hal değişimleri sırasında sıcaklıkları ve yoğunlukları sabit kalır.
 • Belirli bir öz kütleleri vardır.
 • Yapısındaki elementlerin özelliklerinden farklı özellikler gösterebilirler.
 • Bileşikler iyonik bileşikler ve kovalent bileşikler olmak üzere 2 sınıfa ayrılır.
Karışım

 • Farklı cins atom veya moleküllerden oluşan saf olmayan maddelerdir.
 • Fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılabilir veya oluşturulabilir.
 • Karışımları elde etmek için kütlece belirli bir oran yoktur. Bu yüzden formülleri yoktur.
 • Hal değişimleri sırasında karışımı oluşturan maddelerin derişimleri değiştiği için sıcaklık sabit kalmaz
 • Belirli bir öz kütleye sahip değildir.
 • Karışımı oluşturan maddelerin kimyasal özelliklerinde değişiklik olmaz
 • Homojen veya heterojen olabilirler.

Konu Anlatımı

Karşılaştırma

Diğer

Terimler

Bu yazı bikifi.com adresinden yazdırılmıştır. Sitemizdeki taban puan ve başarı sıralamaları bilgileri ÖSYM verileri kullanılarak tarafımızca derlenmiştir. Tercih yaparken ilgili kılavuzları incelemeniz tavsiye edilir.