1. Bikifi
 2. Lise Ders Notları
 3. Kimya Ders Notları
 4. Bileşik ile Karışım Arasındaki Farklar

Bileşik ile Karışım Arasındaki Farklar

Bileşik ile Karışım
Bileşik
 • Aynı cins moleküllerden oluşan saf maddelerdir.
 • Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılır veya oluşturulurlar.
 • Bileşikteki atomlar arasında belirli bir kütlece birleşme oranı vardır. Bu sayede formülle ifade edilebilirler. En az 2 farklı tür atom içerirler.
 • Hal değişimleri sırasında sıcaklıkları ve yoğunlukları sabit kalır.
 • Belirli bir öz kütleleri vardır.
 • Yapısındaki elementlerin özelliklerinden farklı özellikler gösterebilirler.
 • Bileşikler iyonik bileşikler ve kovalent bileşikler olmak üzere 2 sınıfa ayrılır.
Karışım
 • Farklı cins atom veya moleküllerden oluşan saf olmayan maddelerdir.
 • Fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılabilir veya oluşturulabilir.
 • Karışımları elde etmek için kütlece belirli bir oran yoktur. Bu yüzden formülleri yoktur.
 • Hal değişimleri sırasında karışımı oluşturan maddelerin derişimleri değiştiği için sıcaklık sabit kalmaz
 • Belirli bir öz kütleye sahip değildir.
 • Karışımı oluşturan maddelerin kimyasal özelliklerinde değişiklik olmaz
 • Homojen veya heterojen olabilirler.

Kimya Bilimi Ünitesi Konu Anlatım Serisi

 1. Bilim Olarak Kimya
 2. Elementler ve Bileşikler